Impulsem do poszerzania mojej oferty edukacyjnej są dla mnie moi Klienci. W ostatnim czasie wśród nich znaleźli się pracownicy biur turystycznych i przewodnicy po Krakowie jak i po innych miastach i zakątkach naszego kraju. I to właśnie te osoby, które bezpośrednio pozostają w kontakcie z rosyjskojęzycznym turystą zapraszam do skorzystania z nowego profilu mojej oferty edukacyjnej jakim jest: „Język rosyjski w turystyce”.