Która godzina? Czas w języku rosyjskim

0
11
5/5 - (1 vote)

Podstawowe słownictwo

Godziny i minuty

Rozmowy o czasie w języku rosyjskim mogą wydawać się skomplikowane, ale opanowanie podstawowych wyrażeń pozwala na swobodne poruszanie się w codziennych sytuacjach. Oto kilka kluczowych zwrotów:

 • Который час? (Która godzina?) – To pytanie jest najprostszym sposobem na zapytanie o aktualny czas.
 • Сейчас три часа. (Jest trzecia godzina.) – Odpowiedź na pytanie o godzinę, w której bezpośrednio podajemy liczbę godzin.
 • Сколько времени? (Ile czasu?) – Alternatywne pytanie o godzinę, często używane w mniej formalnych sytuacjach.

Kwadranse i pół godziny

Kiedy mówimy o kwadransach i pół godzinach, język rosyjski używa specyficznych wyrażeń, które mogą różnić się od polskich odpowiedników:

 • Половина второго (wpół do drugiej) – Dosłownie oznacza „połowa drugiej”, co w polskim jest odpowiednikiem „wpół do drugiej”.
 • Четверть третьего (kwadrans po drugiej) – Dosłownie „kwadrans trzeciej”, co oznacza piętnaście minut po drugiej.
 • Без четверти три (za kwadrans trzecia) – Oznacza, że do godziny trzeciej brakuje piętnastu minut.

Przykłady dialogów

Oto kilka przykładowych dialogów, które pomogą w praktycznym zastosowaniu powyższych wyrażeń:

Dialog 1: Zapytanie o godzinę

 • Аня: Который час?
 • Виктор: Сейчас четыре часа.

Dialog 2: Pytanie o czas trwania

 • Мария: Сколько времени прошло?
 • Иван: Прошло пятнадцать минут.

Dialog 3: Ustalanie spotkania

 • Сергей: Во сколько встречаемся?
 • Ольга: В половине шестого.

Praktyczne ćwiczenia

Aby lepiej zapamiętać wyrażenia dotyczące czasu, warto ćwiczyć je w różnych kontekstach. Można na przykład:

 1. Odczytywać czas na zegarku i próbować nazywać go po rosyjsku.
 2. Ćwiczyć dialogi z partnerem do nauki języka.
 3. Tworzyć własne zdania z użyciem poznanych wyrażeń, np. „Сейчас без четверти пять” (Jest za kwadrans piąta).

Opanowanie tych podstawowych zwrotów i wyrażeń to pierwszy krok do swobodnej komunikacji w języku rosyjskim dotyczącej czasu. W kolejnych sekcjach dowiemy się, jak używać tych wyrażeń w bardziej skomplikowanych kontekstach i sytuacjach.

Wyrażenia czasowe w codziennej mowie

Pory dnia

W języku rosyjskim, podobnie jak w polskim, pory dnia mają swoje specyficzne nazwy. Oto kilka podstawowych wyrażeń, które warto znać:

 • Утро (rano) – używane od wschodu słońca do południa.
  • Пример: „Я встаю в шесть утра.” (Wstaję o szóstej rano.)
 • День (dzień) – okres od południa do wieczora.
  • Пример: „Я работаю днём.” (Pracuję w ciągu dnia.)
 • Вечер (wieczór) – czas od zachodu słońca do późnego wieczora.
  • Пример: „Мы ужинаем вечером.” (Jemy kolację wieczorem.)
 • Ночь (noc) – okres od późnego wieczora do wschodu słońca.
  • Пример: „Я сплю ночью.” (Śpię w nocy.)

Specyficzne momenty w czasie

Codzienne rozmowy często wymagają określania konkretnych momentów w czasie. W języku rosyjskim istnieje wiele wyrażeń, które pomagają dokładniej opisać te chwile:

 • Скоро (wkrótce) – używane, gdy coś ma się wydarzyć niedługo.
  • Пример: „Скоро начнётся фильм.” (Film wkrótce się zacznie.)
 • Сейчас (teraz) – odnosi się do aktualnego momentu.
  • Пример: „Я сейчас занят.” (Jestem teraz zajęty.)
 • Через минуту (za minutę) – wyrażenie wskazujące na wydarzenie mające nastąpić w bardzo niedalekiej przyszłości.
  • Пример: „Я приду через минуту.” (Przyjdę za minutę.)
 • Уже (już) – wskazuje, że coś się właśnie wydarzyło.
  • Пример: „Он уже пришёл.” (On już przyszedł.)

Przykłady dialogów

Aby lepiej zrozumieć i zapamiętać wyrażenia związane z porami dnia i specyficznymi momentami, oto kilka przykładowych dialogów:

Dialog 1: Planowanie dnia

 • Ольга: Что ты делаешь утром?
 • Иван: Утром я бегаю.

Dialog 2: Zapytanie o konkretny moment

 • Светлана: Во сколько ты завтракаешь?
 • Алексей: Я завтракаю в семь утра.

Dialog 3: Określanie czasu trwania

 • Наталья: Когда ты идёшь на работу?
 • Андрей: Я иду на работу в восемь часов утра.

Praktyczne ćwiczenia

Aby lepiej opanować wyrażenia związane z czasem, warto ćwiczyć je w kontekście codziennych rozmów:

 1. Tworzyć własne zdania opisujące plan dnia, np. „Я обедаю в полдень.” (Jem obiad w południe.)
 2. Ćwiczyć dialogi z partnerem językowym, wymieniając się informacjami o swoim planie dnia.
 3. Słuchać rosyjskich nagrań lub oglądać filmy, zwracając uwagę na użycie wyrażeń czasowych.

Opanowanie tych wyrażeń pomoże w swobodnym porozumiewaniu się w codziennych sytuacjach, a także ułatwi zrozumienie innych osób w kontekście czasu. Kolejne sekcje artykułu wprowadzą bardziej zaawansowane aspekty użycia czasu w języku rosyjskim.

Czas w kontekście formalnym i nieformalnym

Formalne wyrażenia czasowe

W formalnych sytuacjach, takich jak rozmowy biznesowe, oficjalne spotkania czy korespondencja, używa się bardziej precyzyjnych i grzecznościowych wyrażeń czasowych. Oto kilka przykładów:

 • В полдень (w południe) – używane, gdy chcemy określić dokładną godzinę dwunastą.
  • Пример: „Встреча назначена на полдень.” (Spotkanie jest wyznaczone na południe.)
 • В 18:00 (o 18:00) – dokładne określenie godziny za pomocą systemu dwudziestoczterogodzinnego.
  • Пример: „Конференция начнётся в 18:00.” (Konferencja rozpocznie się o 18:00.)
 • Ровно в три часа (dokładnie o trzeciej godzinie) – podkreślenie punktualności.
  • Пример: „Пожалуйста, приходите ровно в три часа.” (Proszę przyjść dokładnie o trzeciej godzinie.)

Nieformalne wyrażenia czasowe

W codziennych rozmowach, szczególnie wśród przyjaciół i rodziny, używa się mniej formalnych wyrażeń, które są bardziej elastyczne i często mniej precyzyjne:

 • Вечером (wieczorem) – używane, gdy nie jest konieczne podanie dokładnej godziny.
  • Пример: „Мы встретимся вечером.” (Spotkamy się wieczorem.)
 • Сегодня вечером (dzisiaj wieczorem) – wyrażenie określające wieczór konkretnego dnia.
  • Пример: „Что ты делаешь сегодня вечером?” (Co robisz dzisiaj wieczorem?)
 • Часов в пять (około piątej) – wyrażenie wskazujące na przybliżoną godzinę.
  • Пример: „Я приду часов в пять.” (Przyjdę około piątej.)

Przykłady dialogów

Aby lepiej zrozumieć różnicę między formalnym i nieformalnym użyciem czasu, oto kilka przykładowych dialogów:

Dialog 1: Oficjalne spotkanie

 • Менеджер: Во сколько у нас встреча с клиентом?
 • Секретарь: Встреча назначена на полдень.

Dialog 2: Codzienna rozmowa

 • Друзья:
  • Маша: Что делаешь сегодня вечером?
  • Катя: Вечером иду в кино. Пойдёшь со мной?

Dialog 3: Planowanie z grzecznością

 • Коллеги:
  • Анна: Можем встретиться завтра ровно в девять утра?
  • Игорь: Да, конечно, ровно в девять.

Praktyczne ćwiczenia

Aby lepiej opanować formalne i nieformalne wyrażenia czasowe, warto ćwiczyć je w różnych kontekstach:

 1. Tworzyć własne dialogi, używając zarówno formalnych, jak i nieformalnych wyrażeń, np. „Встретимся часов в шесть” (Spotkamy się około szóstej).
 2. Ćwiczyć pisanie formalnych e-maili i zaproszeń, w których podaje się dokładne godziny spotkań.
 3. Słuchać rosyjskich nagrań i zwracać uwagę na kontekst użycia różnych wyrażeń czasowych.

Znajomość formalnych i nieformalnych wyrażeń czasowych jest kluczowa dla skutecznej komunikacji w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. Kolejne sekcje artykułu przedstawią zastosowanie tych wyrażeń w jeszcze bardziej zróżnicowanych kontekstach.

Zastosowanie czasu w różnych sytuacjach

Rozmowy telefoniczne

Rozmowy telefoniczne to jedna z najczęstszych sytuacji, w których potrzebujemy dokładnie określać czas. Znajomość odpowiednich zwrotów pomoże w sprawnym ustalaniu spotkań i terminów.

 • Во сколько встречаемся? (O której się spotykamy?) – Pytanie o godzinę spotkania.
  • Пример: „Во сколько встречаемся завтра?” (O której się jutro spotykamy?)
 • В девять утра (o dziewiątej rano) – Precyzyjne określenie czasu.
  • Пример: „Давайте встретимся в девять утра.” (Spotkajmy się o dziewiątej rano.)
 • Через час (za godzinę) – Wskazanie czasu, jaki ma upłynąć do wydarzenia.
  • Пример: „Я буду через час.” (Będę za godzinę.)

W podróży

Podróżowanie wymaga umiejętności precyzyjnego określania czasu odjazdów, przylotów i innych ważnych momentów. Oto kilka przydatnych zwrotów:

 • Когда отправляется поезд? (Kiedy odjeżdża pociąg?) – Pytanie o czas odjazdu.
  • Пример: „Когда отправляется следующий поезд в Москву?” (Kiedy odjeżdża następny pociąg do Moskwy?)
 • В пять часов (o piątej godzinie) – Precyzyjne określenie czasu.
  • Пример: „Самолёт вылетает в пять часов.” (Samolot wylatuje o piątej godzinie.)
 • Во сколько прибудем? (O której przybędziemy?) – Pytanie o czas przybycia.
  • Пример: „Во сколько прибудем в Санкт-Петербург?” (O której przybędziemy do Sankt Petersburga?)

Przykłady dialogów

Oto kilka przykładowych dialogów, które ilustrują, jak używać wyrażeń czasowych w kontekście rozmów telefonicznych i podróży:

Dialog 1: Rozmowa telefoniczna

 • Ирина: Привет, Антон! Во сколько встречаемся сегодня?
 • Антон: Привет, Ирина! Давайте встретимся в семь вечера.

Dialog 2: Pytanie o czas odjazdu

 • Пассажир: Когда отправляется следующий поезд в Казань?
 • Кассир: Следующий поезд отправляется в десять утра.

Dialog 3: Planowanie przybycia

 • Сергей: Во сколько прибудем в Москву?
 • Проводник: Мы прибудем в Москву в двенадцать часов дня.

Praktyczne ćwiczenia

Aby lepiej opanować wyrażenia związane z czasem w kontekście rozmów telefonicznych i podróży, warto:

 1. Ćwiczyć symulacje rozmów telefonicznych z partnerem językowym, ustalając różne terminy i godziny spotkań.
 2. Tworzyć własne zdania opisujące czas odjazdów i przybyć, np. „Поезд отправляется в восемь часов утра” (Pociąg odjeżdża o ósmej rano).
 3. Praktykować dialogi dotyczące planowania podróży, pytając o godziny odjazdów i przybyć.

Znajomość tych zwrotów i umiejętność ich zastosowania w rozmowach telefonicznych oraz w kontekście podróży znacznie ułatwia komunikację i organizację czasu. Kolejne sekcje artykułu przedstawią regionalne różnice i ciekawostki związane z czasem w języku rosyjskim.

Regionalne różnice i ciekawostki

Różnice regionalne

Rosja, ze względu na swoje ogromne terytorium, ma wiele stref czasowych, co prowadzi do interesujących różnic regionalnych w użyciu czasu. Oto kilka przykładów, jak czas może być różnie wyrażany w różnych częściach Rosji:

 • Moskwa: Czas moskiewski (MSK) jest często używany jako punkt odniesienia w całym kraju.
  • Пример: „Время по Москве” (Czas według Moskwy) jest często używane w kontekście rozkładów jazdy i ogłoszeń publicznych.
 • Petersburg: Mimo że Petersburg leży w tej samej strefie czasowej co Moskwa, miejscowi często używają specyficznych wyrażeń związanych z lokalnymi wydarzeniami.
  • Пример: „В белые ночи” (W białe noce) odnosi się do unikalnego zjawiska długich dni letnich.
 • Syberia: Region ten obejmuje kilka stref czasowych, co może prowadzić do nieporozumień.
  • Пример: „Омское время” (Czas omski) jest inną strefą czasową, którą trzeba uwzględniać w planowaniu podróży.

Ciekawostki językowe

Język rosyjski, podobnie jak inne języki, ma swoje unikalne wyrażenia i ciekawostki związane z czasem. Oto kilka interesujących faktów:

 • Изменение времени: Rosja zrezygnowała z zmiany czasu letniego i zimowego w 2014 roku. Teraz cały rok obowiązuje czas letni.
  • Пример: „Мы больше не переводим часы.” (Nie przestawiamy już zegarów.)
 • Исторические часы: W niektórych miastach znajdują się zabytkowe zegary, które są ważnymi punktami orientacyjnymi.
  • Пример: „Кремлёвские куранты” (Kremlowskie kuranty) to słynne zegary na Wieży Spasskiej w Moskwie.
 • Фразеологизмы: Istnieje wiele frazeologizmów związanych z czasem, które są używane w codziennych rozmowach.
  • Пример: „Время – деньги” (Czas to pieniądz) jest popularnym wyrażeniem wskazującym na wartość czasu.

Przykłady dialogów

Aby lepiej zrozumieć regionalne różnice i ciekawostki, oto kilka przykładowych dialogów:

Dialog 1: Ustalanie czasu według Moskwy

 • Пассажир: Когда прибываем в Екатеринбург?
 • Проводник: По московскому времени в три часа, по местному времени в пять.

Dialog 2: Rozmowa o białych nocach

 • Турист: Когда лучше всего посетить Петербург?
 • Местный житель: В белые ночи, в июне. Это незабываемое зрелище.

Dialog 3: Dyskusja o zmianie czasu

 • Коллега: Мы переводим часы на зимнее время?
 • Другой коллега: Нет, Россия больше не переводит часы.

Praktyczne ćwiczenia

Aby lepiej opanować regionalne różnice i ciekawostki związane z czasem, warto:

 1. Przygotować mapę stref czasowych Rosji i zaznaczyć różnice czasowe między głównymi miastami.
 2. Ćwiczyć dialogi dotyczące planowania podróży, uwzględniając różne strefy czasowe, np. „Во сколько прилетаем по местному времени?” (O której przylatujemy według lokalnego czasu?)
 3. Słuchać rosyjskich audycji i filmów, aby poznać frazeologizmy i wyrażenia związane z czasem.

Znajomość tych regionalnych różnic i ciekawostek nie tylko ułatwia komunikację, ale także pozwala lepiej zrozumieć kulturę i historię Rosji. Dalsze opanowanie tematu czasu w języku rosyjskim pomoże w jeszcze bardziej swobodnej i efektywnej komunikacji w różnych kontekstach.