Kupić i kupować po rosyjsku

0
12
5/5 - (1 vote)

Znaczenie czasowników „kupić” i „kupować”

Definicje i różnice

W języku rosyjskim czasowniki „kupić” (купить) i „kupować” (покупать) mają specyficzne znaczenia i są używane w różnych kontekstach, w zależności od aspektu czasownika, który opisuje, czy dana czynność jest zakończona czy też trwała lub powtarzalna.

 • Kupić (купить): Jest to czasownik dokonany, co oznacza, że odnosi się do jednorazowej, zakończonej czynności nabycia czegoś. Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że akt zakupu został zakończony.
  • Przykład: Я купил машину. (Kupiłem samochód.)
   • W tym zdaniu osoba mówi, że akt zakupu samochodu został zakończony.
 • Kupować (покупать): Jest to czasownik niedokonany, który odnosi się do powtarzalności, procesu nabywania czegoś, który może mieć miejsce w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że akt zakupu jest w toku lub powtarza się.
  • Przykład: Я покупаю хлеб каждый день. (Kupuję chleb codziennie.)
   • W tym zdaniu osoba mówi, że akt zakupu chleba powtarza się regularnie.

Przykłady użycia

Aby lepiej zrozumieć różnice między tymi dwoma czasownikami, spójrzmy na kilka dodatkowych przykładów użycia:

 • Kupić (купить):
  • Я купил билет на концерт. (Kupiłem bilet na koncert.)
  • Она купила новое платье. (Ona kupiła nową sukienkę.)
  • Мы купили дом за городом. (Kupiliśmy dom za miastem.)
 • Kupować (покупать):
  • Я покупаю продукты в этом магазине. (Kupuję produkty w tym sklepie.)
  • Он всегда покупает газеты по утрам. (On zawsze kupuje gazety rano.)
  • Мы часто покупаем одежду в интернете. (Często kupujemy ubrania w internecie.)

Podsumowując, czasowniki „kupić” i „kupować” są kluczowymi elementami języka rosyjskiego, które pomagają precyzyjnie opisać czynność nabywania przedmiotów w zależności od jej zakończenia lub powtarzalności. Znajomość ich użycia jest niezbędna do poprawnego i zrozumiałego porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz w bardziej formalnych kontekstach.

Gramatyka czasowników „kupić” i „kupować”

Odmiana czasowników

Czasowniki „kupić” (купить) i „kupować” (покупать) odmieniają się przez osoby, liczby oraz czasy, co ma kluczowe znaczenie w poprawnym ich użyciu. Poniżej przedstawiono odmianę obu czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym oraz przyszłym.

Czasownik „kupić” (купить)

Jako czasownik dokonany, „kupić” nie ma formy czasu teraźniejszego. Używamy go w przeszłym i przyszłym czasie.

 • Przeszły czas:
  • Я купил (mężczyzna) / Я купила (kobieta)
  • Ты купил (mężczyzna) / Ты купила (kobieta)
  • Он купил / Она купила / Оно купило
  • Мы купили
  • Вы купили
  • Они купили
 • Przyszły czas:
  • Я куплю
  • Ты купишь
  • Он/Она/Оно купит
  • Мы купим
  • Вы купите
  • Они купят

Czasownik „kupować” (покупать)

Jako czasownik niedokonany, „kupować” odmienia się w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

 • Teraźniejszy czas:
  • Я покупаю
  • Ты покупаешь
  • Он/Она/Оно покупает
  • Мы покупаем
  • Вы покупаете
  • Они покупают
 • Przeszły czas:
  • Я покупал (mężczyzna) / Я покупала (kobieta)
  • Ты покупал (mężczyzna) / Ты покупала (kobieta)
  • Он покупал / Она покупала / Оно покупало
  • Мы покупали
  • Вы покупали
  • Они покупали
 • Przyszły czas:
  • Я буду покупать
  • Ты будешь покупать
  • Он/Она/Оно будет покупать
  • Мы будем покупать
  • Вы будете покупать
  • Они будут покупать

Aspekty czasowników

Rosyjskie czasowniki mają dwa aspekty: dokonany i niedokonany. Aspekt dokonany, jak czasownik „kupić”, jest używany, gdy mówimy o czynności zakończonej, natomiast aspekt niedokonany, jak czasownik „kupować”, opisuje czynności trwające, powtarzające się lub nieokreślone w czasie.

 • Aspekt dokonany (кратковременность):
  • Czasownik „kupić” wskazuje, że czynność została zakończona.
  • Przykład: Я купил хлеб. (Kupiłem chleb.)
 • Aspekt niedokonany (длительность):
  • Czasownik „kupować” opisuje czynności trwające lub powtarzające się.
  • Przykład: Я покупаю хлеб каждый день. (Kupuję chleb codziennie.)

Znaczenie poprawnego użycia

Rozróżnienie między aspektami czasowników jest kluczowe dla poprawnego i zrozumiałego komunikowania się w języku rosyjskim. Użycie niewłaściwego aspektu może prowadzić do nieporozumień. Na przykład:

 • Я куплю машину (Kupię samochód) – Mówimy o przyszłym, jednorazowym zakupie.
 • Я буду покупать машину (Będę kupować samochód) – Może sugerować proces lub zamiar regularnego kupowania samochodów.

Poprawne użycie czasowników „kupić” i „kupować” wymaga nie tylko znajomości ich odmiany, ale również rozumienia kontekstu i aspektu, w jakim powinny być używane. Dzięki temu możemy precyzyjnie i skutecznie komunikować swoje zamiary i działania w języku rosyjskim.

Użycie w różnych kontekstach

Sytuacje codzienne

W codziennych sytuacjach językowych czasowniki „kupić” (купить) i „kupować” (покупать) są używane w zależności od tego, czy mówimy o jednorazowym akcie zakupu, czy też o powtarzającej się czynności.

Kupić (купить)

Czasownik „kupić” jest używany, gdy mówimy o jednorazowym, zakończonym akcie zakupu. Jest to czasownik dokonany, który podkreśla zakończenie czynności.

Przykłady:

 • Я купил машину. (Kupiłem samochód.)
  • Zakończony jednorazowy akt zakupu samochodu.
 • Она купила новую сумку. (Ona kupiła nową torbę.)
  • Podkreślenie zakończenia czynności zakupu nowej torby.
 • Мы купили билеты на концерт. (Kupiliśmy bilety na koncert.)
  • Jednorazowy zakup biletów na określone wydarzenie.

Kupować (покупать)

Czasownik „kupować” odnosi się do powtarzającej się lub trwającej czynności zakupu. Jest to czasownik niedokonany, który podkreśla proces lub regularność działania.

Przykłady:

 • Я покупаю хлеб каждый день. (Kupuję chleb codziennie.)
  • Regularne, codzienne kupowanie chleba.
 • Он всегда покупает свежие овощи на рынке. (On zawsze kupuje świeże warzywa na rynku.)
  • Powtarzający się akt kupowania warzyw na rynku.
 • Мы часто покупаем книги в этой księgarni. (Często kupujemy książki w tej księgarni.)
  • Regularne zakupy książek w określonym miejscu.

Kontekst biznesowy

W kontekście biznesowym, użycie czasowników „kupić” i „kupować” może odnosić się do transakcji jednorazowych lub długoterminowych relacji biznesowych.

Kupić (купить)

W kontekście biznesowym „kupić” jest używane, gdy mówimy o zakończonej, jednorazowej transakcji. Może to dotyczyć zakupów większych ilości towarów, sprzętu lub innych aktywów.

Przykłady:

 • Компания купила новое оборудование для производства. (Firma kupiła nowy sprzęt do produkcji.)
  • Jednorazowy zakup nowego sprzętu.
 • Мы купили акций этой компании. (Kupiliśmy akcje tej firmy.)
  • Zakończona transakcja zakupu akcji.
 • Он купил программное обеспечение для бизнеса. (On kupił oprogramowanie dla biznesu.)
  • Jednorazowy zakup oprogramowania.

Kupować (покупать)

W kontekście biznesowym „kupować” odnosi się do długoterminowych relacji i regularnych zakupów. Może to dotyczyć stałych zamówień, kontraktów lub dostaw.

Przykłady:

 • Компания регулярно покупает сырьё у этого поставщика. (Firma regularnie kupuje surowce od tego dostawcy.)
  • Stałe, regularne zakupy surowców.
 • Мы покупаем офисные материалы каждый miesiąc. (Kupujemy materiały biurowe co miesiąc.)
  • Regularne, comiesięczne zakupy materiałów biurowych.
 • Они покупают продукцию на экспорт. (Oni kupują produkty na eksport.)
  • Powtarzający się proces zakupu produktów przeznaczonych na eksport.

Różnice w znaczeniu

Różnice w użyciu czasowników „kupić” i „kupować” pozwalają na precyzyjne określenie, czy mówimy o jednorazowym, zakończonym zakupie, czy o trwającym, regularnym procesie nabywania. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć kontekst i intencje mówiącego, co jest kluczowe zarówno w codziennej komunikacji, jak i w sytuacjach biznesowych.

Znajomość tych różnic i umiejętność ich zastosowania jest niezwykle ważna dla skutecznego porozumiewania się w języku rosyjskim, niezależnie od kontekstu.

Porady praktyczne

Kiedy używać „kupić”

Zastosowanie czasownika „kupić” (купить) jest odpowiednie, gdy mówimy o jednorazowym, zakończonym zakupie. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których użycie tego czasownika jest najbardziej odpowiednie:

Przykłady i konteksty użycia

 • Jednorazowe zakupy przedmiotów o większej wartości:
  • Я купил дом. (Kupiłem dom.)
   • Zakończony zakup domu.
  • Она купила новую машину. (Ona kupiła nowy samochód.)
   • Zakończony zakup samochodu.
 • Zakupy biletów i rezerwacji:
  • Мы купили билеты на самолёт. (Kupiliśmy bilety na samolot.)
   • Zakończona transakcja zakupu biletów.
  • Он купил билеты na концерт. (On kupił bilety na koncert.)
   • Jednorazowy zakup biletów na wydarzenie.
 • Zakupy w kontekście nagłych potrzeb:
  • Я купил лекарства в аптеке. (Kupiłem leki w aptece.)
   • Zakończony zakup leków w konkretnej sytuacji.
  • Они купили еду для вечеринки. (Oni kupili jedzenie na imprezę.)
   • Jednorazowy zakup jedzenia na specjalną okazję.

Kiedy używać „kupować”

Czasownik „kupować” (покупать) jest używany w odniesieniu do regularnych, powtarzających się zakupów lub procesów zakupowych. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których użycie tego czasownika jest najbardziej odpowiednie:

Przykłady i konteksty użycia

 • Codzienne, regularne zakupy:
  • Я покупаю хлеб каждый день. (Kupuję chleb codziennie.)
   • Regularne, codzienne zakupy chleba.
  • Он покупает свежие овощи каждую неделю. (On kupuje świeże warzywa co tydzień.)
   • Powtarzające się zakupy warzyw.
 • Stałe zamówienia i dostawy:
  • Мы покупаем сырьё у этого поставщика каждый месяц. (Kupujemy surowce od tego dostawcy co miesiąc.)
   • Regularne zamówienia surowców.
  • Компания покупает офисные материалы в большом объёме. (Firma kupuje materiały biurowe w dużych ilościach.)
   • Regularne zakupy materiałów biurowych.
 • Zakupy jako część rutyny lub nawyku:
  • Я покупаю кофе по дороге на работу. (Kupuję kawę po drodze do pracy.)
   • Powtarzający się zakup kawy w drodze do pracy.
  • Они всегда покупают газеты по утрам. (Oni zawsze kupują gazety rano.)
   • Stały nawyk zakupu gazet.

Ćwiczenia praktyczne

Aby utrwalić poprawne użycie czasowników „kupić” i „kupować”, warto wykonywać różnorodne ćwiczenia, które pomagają zrozumieć ich kontekst oraz aspekty czasowe.

Ćwiczenie 1: Wstaw odpowiedni czasownik

 1. Я __________ (купить/куповать) новый телефон вчера.
 2. Мы всегда __________ (купить/куповать) молоко в этом магазине.
 3. Они __________ (купить/куповать) дом на прошлой неделе.
 4. Он часто __________ (купить/куповать) книги в интернет-магазине.

Odpowiedzi:

 1. купил (kupiłem)
 2. покупаем (kupujemy)
 3. купили (kupili)
 4. покупает (kupuje)

Ćwiczenie 2: Przetłumacz na język rosyjski

 1. Kupiłem nowe ubrania na wyprzedaży.
 2. Ona kupuje świeże owoce co rano.
 3. Zamierzamy kupić nowe meble do salonu.
 4. Regularnie kupuję bilety na koncerty.

Odpowiedzi:

 1. Я купил новую одежду на распродаже.
 2. Она покупает свежие фрукты каждое утро.
 3. Мы собираемся купить новую мебель для гостиной.
 4. Я регулярно покупаю билеты на концерты.

Poprawne rozróżnienie i użycie czasowników „kupić” i „kupować” pozwala na precyzyjne i efektywne komunikowanie się w języku rosyjskim. Wykonywanie powyższych ćwiczeń pomoże utrwalić te umiejętności i uniknąć błędów w codziennej komunikacji.

Częste błędy i jak ich unikać

Mylne użycie aspektów

Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają osoby uczące się języka rosyjskiego, jest niewłaściwe użycie aspektów czasowników. W przypadku czasowników „kupić” (купить) i „kupować” (покупать) może to prowadzić do nieporozumień i błędnego zrozumienia intencji mówiącego.

Błędy i poprawne użycie

 • Błąd: Я буду купать машину.
  • Poprawnie: Я буду покупать машину.
   • Wyjaśnienie: „Купить” to czasownik dokonany, więc nie można użyć formy przyszłej prostego aspektu. Prawidłową formą jest „буду покупать” (aspekt niedokonany).
 • Błąd: Он купает продукты каждый день.
  • Poprawnie: Он покупает продукты каждый день.
   • Wyjaśnienie: Forma „купает” nie istnieje w tym kontekście, prawidłowym czasownikiem jest „покупает” (niedokonany aspekt).

Poprawne formy odmiany

Nieprawidłowa odmiana czasowników „kupić” i „kupować” również stanowi częsty problem. Właściwa odmiana czasowników jest kluczowa dla poprawnego porozumiewania się.

Ćwiczenie poprawnej odmiany

 • Kupić (купить) – przeszły czas:
  • Я купил/купила
  • Ты купил/купила
  • Он купил / Она купила / Оно купило
  • Мы купили
  • Вы купили
  • Они купили
 • Kupować (покупать) – teraźniejszy czas:
  • Я покупаю
  • Ты покупаешь
  • Он/Она/Оно покупает
  • Мы покупаем
  • Вы покупаете
  • Они покупают

Ćwiczenia praktyczne

Aby uniknąć błędów w użyciu i odmianie czasowników, warto regularnie wykonywać ćwiczenia językowe. Oto kilka propozycji ćwiczeń:

Ćwiczenie 1: Wybierz odpowiedni czasownik

 1. Я __________ (купить/куповать) новую машину в следующем месяце.
 2. Они __________ (купить/куповать) билеты на концерт вчера.
 3. Мы всегда __________ (купить/куповать) фрукты на этом рынке.
 4. Он __________ (купить/куповать) книги каждый месяц.

Odpowiedzi:

 1. куплю (kupię)
 2. купили (kupili)
 3. покупаем (kupujemy)
 4. покупает (kupuje)

Ćwiczenie 2: Przetłumacz na język rosyjski

 1. Kupiłem nowy telefon.
 2. Oni kupują świeże warzywa codziennie.
 3. Będziemy kupować bilety na każdy koncert.
 4. Ona kupiła książkę na wyprzedaży.

Odpowiedzi:

 1. Я купил новый телефон.
 2. Они покупают свежие овощи каждый день.
 3. Мы будем покупать билеты на каждый концерт.
 4. Она купила книгу на распродаже.

Wskazówki do unikania błędów

 • Zrozumienie kontekstu: Zawsze zwracaj uwagę na kontekst zdania, aby prawidłowo wybrać aspekt czasownika.
 • Regularna praktyka: Ćwicz regularnie odmianę czasowników w różnych czasach i osobach, aby utrwalić prawidłowe formy.
 • Korzystanie z materiałów dydaktycznych: Wykorzystuj podręczniki, ćwiczenia online i aplikacje językowe do regularnego treningu.
 • Konsultacje z native speakerami: Jeśli to możliwe, rozmawiaj z native speakerami, aby poprawić swoje umiejętności i zrozumienie niuansów języka.

Poprawne użycie czasowników „kupić” i „kupować” jest kluczowe dla skutecznego komunikowania się w języku rosyjskim. Unikanie powyższych błędów i regularna praktyka pomogą osiągnąć biegłość w ich stosowaniu, co znacznie ułatwi codzienną komunikację oraz kontakty biznesowe.