Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kurs języka polskiego dla cudzoziemców. Nauczyciele posiadają zarówno wykształcenie filologiczne jak pedagogiczne, a także ukończone studia podyplomowe o specjalizacji: „Nauczanie języka polskiego jako obcego” Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mówimy po polsku, rosyjsku i angielsku.


POLISH FOR FOREIGNERS

For our Clients we have created a language course in Polish as a foreign language. Educators are people of philological and pedagogical education and they are graduated from post diploma university studies with a specialization of: “Teaching Polish as a foreign language”. It is realized by Centre of Polish Language in the World in Jagiellonian University. We speak Polish, Russian and English.


ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Для наших Клиентов проводим курсы польского языка для иностранцев. Учителя с филологическим и педагогическим образованием, прошедшие курс дипломированных специалистов по специализации: „Преподавание польского языка в качестве иностранного” Ягеллонского университета в Кракове. Мы говорим на польском, русском и английском языках.