Tryb Rozkazujący Czasownika w Języku Rosyjskim (повелительное наклонение)

0
10
4/5 - (1 vote)

Wprowadzenie do Trybu Rozkazującego

Tryb rozkazujący (повелительное наклонение) jest jednym z kluczowych aspektów gramatyki języka rosyjskiego, umożliwiającym wydawanie poleceń, składanie próśb, wyrażanie życzeń i zachęcanie do działania. Jego opanowanie jest niezbędne do skutecznej komunikacji w wielu codziennych sytuacjach. W tej sekcji przyjrzymy się podstawowym zasadom i funkcjom trybu rozkazującego, aby zrozumieć, jak i kiedy go używać.

Podstawowe Funkcje Trybu Rozkazującego

Tryb rozkazujący służy do wyrażania:

 • Poleceń: Używany w kontekstach, gdzie jedna osoba wydaje rozkaz lub instrukcję innej osobie. Na przykład: „Закрой дверь” (Zamknij drzwi).
 • Próśb: Wyrażenie prośby może być mniej formalne niż w innych trybach, ale równie skuteczne. Na przykład: „Помоги мне” (Pomóż mi).
 • Zachęty: Zachęcanie kogoś do podjęcia działania lub uczestnictwa w czymś. Na przykład: „Иди сюда” (Podejdź tutaj).
 • Życzeń: Wyrażanie życzeń i sugestii w sposób bezpośredni. Na przykład: „Будь счастлив” (Bądź szczęśliwy).

Struktura i Tworzenie Form Trybu Rozkazującego

Formy trybu rozkazującego w języku rosyjskim są zazwyczaj tworzone poprzez dodanie odpowiednich końcówek do tematu czasownika. W zależności od rodzaju czasownika, te końcówki mogą się różnić.

Tworzenie Formy Dla Czasowników Regularnych

Dla czasowników regularnych, formy trybu rozkazującego tworzy się zazwyczaj poprzez odcięcie końcówki bezokolicznika i dodanie odpowiednich końcówek. Na przykład:

 • Писать (pisać) – Пиши (pisz)
 • Читать (czytać) – Читай (czytaj)

Formy Dla Czasowników Nieregularnych

Niektóre czasowniki mają nieregularne formy trybu rozkazującego, które trzeba zapamiętać. Przykłady to:

 • Идти (iść) – Иди (idź)
 • Взять (wziąć) – Возьми (weź)

Użycie w Różnych Kontekstach Komunikacyjnych

Tryb rozkazujący jest niezwykle elastyczny i może być używany w różnych kontekstach komunikacyjnych, w zależności od relacji między rozmówcami oraz intencji mówiącego.

Kontekst Formalny i Nieformalny

W kontekstach formalnych, tryb rozkazujący może brzmieć zbyt bezpośrednio i niegrzecznie, dlatego często stosuje się bardziej uprzejme formy lub zamienia tryb rozkazujący na inne konstrukcje. W kontekstach nieformalnych, jest on używany swobodniej.

 • Formalny: „Пожалуйста, помогите мне” (Proszę, pomóż mi)
 • Nieformalny: „Помоги мне” (Pomóż mi)

Ważne Aspekty i Praktyka

Aby skutecznie używać trybu rozkazującego, należy zrozumieć kontekst sytuacyjny i odpowiednio dostosować ton wypowiedzi. Ćwiczenie z użyciem różnych czasowników i scenariuszy dialogowych pomoże w opanowaniu tej formy.

Praktyka w używaniu trybu rozkazującego pozwala uczniom języka rosyjskiego na lepsze zrozumienie intencji rozmówców oraz na skuteczniejsze wyrażanie własnych potrzeb i życzeń. Opanowanie trybu rozkazującego jest kluczowym elementem płynności językowej i umiejętności komunikacyjnych.

Tworzenie Form Trybu Rozkazującego

Tworzenie form trybu rozkazującego w języku rosyjskim jest procesem, który zależy od typu czasownika. W tej sekcji omówimy, jak tworzyć formy trybu rozkazującego dla różnych grup czasowników, zarówno regularnych, jak i nieregularnych. Przykłady konkretnych czasowników pomogą lepiej zrozumieć te zasady.

Formy Dla Czasowników Regularnych

Czasowniki regularne mają dość przewidywalne zasady tworzenia form trybu rozkazującego. W przypadku większości czasowników, forma rozkazująca jest tworzona przez dodanie odpowiednich końcówek do tematu czasownika.

Ogólne Zasady

 1. Odcięcie Końcówki Bezokolicznika: Zaczynamy od odcięcia końcówki bezokolicznika -ть od tematu czasownika.
 2. Dodanie Końcówki Rozkazującej: Dodajemy odpowiednią końcówkę. Dla czasowników regularnych końcówki to zazwyczaj -и lub -й.

Przykłady

 • Писать (pisać) – Пиши (pisz)
  • Bezokolicznik: писать
  • Temat: писа-
  • Forma rozkazująca: пиши
 • Читать (czytać) – Читай (czytaj)
  • Bezokolicznik: читать
  • Temat: чита-
  • Forma rozkazująca: читай

Formy Dla Czasowników Nieregularnych

Niektóre czasowniki w języku rosyjskim mają nieregularne formy trybu rozkazującego. Te formy często trzeba zapamiętać, ponieważ nie zawsze podlegają one regularnym zasadom odmiany.

Typowe Wyjątki

 • Идти (iść) – Иди (idź)
  • Bezokolicznik: идти
  • Temat: ид-
  • Forma rozkazująca: иди
 • Взять (wziąć) – Возьми (weź)
  • Bezokolicznik: взять
  • Temat: возьм-
  • Forma rozkazująca: возьми

Inne Przykłady

 • Дать (dać) – Дай (daj)
  • Bezokolicznik: дать
  • Temat: дай-
  • Forma rozkazująca: дай
 • Сказать (powiedzieć) – Скажи (powiedz)
  • Bezokolicznik: сказать
  • Temat: скаж-
  • Forma rozkazująca: скажи

Zastosowanie Form Trybu Rozkazującego w Praktyce

Aby w pełni opanować tworzenie form trybu rozkazującego, niezbędna jest praktyka. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych ćwiczeń, które pomogą w nauce.

Ćwiczenia

 1. Tworzenie Form: Przekształć następujące bezokoliczniki w formy trybu rozkazującego:
  • Работать (pracować) – __________
  • Учить (uczyć się) – __________
  • Пить (pić) – __________
 2. Zastosowanie w Zdaniach: Użyj form trybu rozkazującego w poniższych zdaniach:
  • __________ (czytaj) эту книгу.
  • __________ (idź) в магазин.
  • __________ (daj) мне ручку.

Tworzenie form trybu rozkazującego w języku rosyjskim jest procesem, który wymaga znajomości podstawowych zasad odmiany czasowników. Zrozumienie tych zasad oraz regularne ćwiczenie pozwoli na skuteczne i poprawne stosowanie trybu rozkazującego w różnych kontekstach komunikacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie efektywne wydawanie poleceń, składanie próśb i wyrażanie życzeń w języku rosyjskim.

Użycie Trybu Rozkazującego w Różnych Kontekstach

Tryb rozkazujący w języku rosyjskim może być używany w różnych kontekstach komunikacyjnych w zależności od intencji mówiącego oraz relacji między rozmówcami. W tej sekcji omówimy, jak używać trybu rozkazującego w różnych sytuacjach, takich jak wydawanie poleceń, składanie próśb, oraz wyrażanie zachęty i życzeń.

Wydawanie Poleceń i Rozkazów

Wydawanie poleceń i rozkazów jest jedną z najczęstszych funkcji trybu rozkazującego. Może być używane zarówno w formalnych, jak i nieformalnych kontekstach.

Kontekst Formalny

W kontekstach formalnych tryb rozkazujący może brzmieć zbyt bezpośrednio, dlatego często stosuje się bardziej uprzejme formy lub zamienia tryb rozkazujący na inne konstrukcje. Na przykład:

 • Proszę zamknij drzwi: „Пожалуйста, закройте дверь”
 • Proszę usiąść: „Пожалуйста, сядьте”

Kontekst Nieformalny

W kontekstach nieformalnych tryb rozkazujący jest używany bardziej swobodnie i bezpośrednio:

 • Zamknij drzwi: „Закрой дверь”
 • Usiądź: „Сядь”

Prośby i Sugestie

Tryb rozkazujący może być również używany do składania próśb i sugestii. Jest to mniej bezpośrednia forma wydawania poleceń, która pozwala na uprzejme wyrażanie swoich potrzeb.

Wyrażanie Próśb

Wyrażanie próśb w trybie rozkazującym może być uprzejme i delikatne, szczególnie w połączeniu z wyrazami grzecznościowymi, takimi jak „пожалуйста”:

 • Pomóż mi, proszę: „Помоги мне, пожалуйста”
 • Przynieś mi książkę, proszę: „Принеси мне книгу, пожалуйста”

Składanie Sugestii

Składanie sugestii za pomocą trybu rozkazującego może być użyteczne w kontekstach, gdzie chcemy delikatnie zasugerować jakieś działanie:

 • Spróbuj to zrobić: „Попробуй это сделать”
 • Zadzwoń do mnie później: „Позвони мне позже”

Zachęta i Motywacja

Tryb rozkazujący jest także skutecznym narzędziem do wyrażania zachęty i motywacji, pomagającym skłonić kogoś do działania lub podjęcia inicjatywy.

Zachęcanie do Działania

Możemy użyć trybu rozkazującego, aby zachęcić kogoś do działania:

 • Chodźmy na spacer: „Пойдём на прогулку”
 • Zacznijmy pracę: „Начнём работать”

Motywowanie

Motywowanie kogoś do osiągnięcia celu lub kontynuowania wysiłków również często wiąże się z użyciem trybu rozkazującego:

 • Nie poddawaj się: „Не сдавайся”
 • Działaj dalej: „Продолжай действовать”

Wyrażanie Życzeń i Porad

Tryb rozkazujący może być również używany do wyrażania życzeń oraz udzielania porad, które mogą być bardziej bezpośrednie, ale nadal uprzejme i życzliwe.

Życzenia

Wyrażanie życzeń w trybie rozkazującym może być ciepłe i pełne dobrej woli:

 • Bądź szczęśliwy: „Будь счастлив”
 • Dbaj o siebie: „Береги себя”

Udzielanie Porad

Udzielanie porad za pomocą trybu rozkazującego może być skuteczne i klarowne:

 • Zwróć uwagę na swoje zdrowie: „Обрати внимание на своё здоровье”
 • Słuchaj swoich rodziców: „Слушай своих родителей”

Przykłady w Zdaniach

Aby lepiej zrozumieć użycie trybu rozkazującego w różnych kontekstach, przedstawiamy kilka przykładowych zdań:

 • Zamknij drzwi: „Закрой дверь”
 • Pomóż mi, proszę: „Помоги мне, пожалуйста”
 • Chodźmy na spacer: „Пойдём на прогулку”
 • Nie poddawaj się: „Не сдавайся”
 • Bądź szczęśliwy: „Будь счастлив”

Tryb rozkazujący w języku rosyjskim jest wszechstronnym narzędziem komunikacyjnym, które może być stosowane w różnych kontekstach w zależności od intencji mówiącego. Opanowanie różnych zastosowań trybu rozkazującego pozwala na efektywne i odpowiednie wyrażanie poleceń, próśb, zachęt oraz życzeń, co jest kluczowe dla płynnej i naturalnej komunikacji w języku rosyjskim.

Konstrukcje Złożone i Formy Negatywne

Tryb rozkazujący w języku rosyjskim jest nie tylko używany do prostych poleceń, ale także do bardziej złożonych konstrukcji oraz form negatywnych. W tej sekcji omówimy, jak tworzyć złożone polecenia oraz jak unikać pewnych działań, używając formy negatywnej trybu rozkazującego.

Konstrukcje Złożone

Złożone polecenia są tworzone poprzez łączenie kilku poleceń w jednym zdaniu. Tego typu konstrukcje są często używane w bardziej skomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych.

Łączenie Kilku Poleceń

Aby połączyć kilka poleceń w jednym zdaniu, można użyć spójników takich jak „и” (i) lub „затем” (następnie). Przykłady:

 • Idź do sklepu i kup chleb: „Пойди в магазин и купи хлеб”
  • „Пойди в магазин” (Idź do sklepu)
  • „купи хлеб” (kup chleb)
 • Otwórz okno, a potem posprzątaj pokój: „Открой окно, а затем убери комнату”
  • „Открой окно” (Otwórz okno)
  • „убери комнату” (posprzątaj pokój)

Przykłady Zdań

 • Weź książkę i przeczytaj pierwszy rozdział: „Возьми книгу и прочитай первую главу”
 • Idź na pocztę, a potem wróć do domu: „Сходи на почту, а потом вернись домой”

Formy Negatywne

Formy negatywne trybu rozkazującego są używane do wyrażania zakazów i poleceń dotyczących unikania pewnych działań. W języku rosyjskim formy negatywne tworzy się poprzez dodanie partykuły „не” przed formą rozkazującą czasownika.

Tworzenie Form Negatywnych

 1. Dodanie Partykuły „не”: Partykuła „не” jest umieszczana przed czasownikiem w trybie rozkazującym.
 2. Zastosowanie Formy Rozkazującej: Forma rozkazująca czasownika pozostaje taka sama, jak w formie pozytywnej.

Przykłady

 • Nie rób tego: „Не делай этого”
  • „делай” (rób)
  • „Не делай” (Nie rób)
 • Nie zapomnij: „Не забудь”
  • „забудь” (zapomnij)
  • „Не забудь” (Nie zapomnij)

Użycie Form Negatywnych w Zdaniach

Formy negatywne są używane w różnych kontekstach, aby wyrazić zakazy lub ostrzeżenia. Przykłady:

 • Nie mów tego nikomu: „Не говори это никому”
 • Nie zapomnij zamknąć drzwi: „Не забудь закрыть дверь”
 • Nie jedz tego: „Не ешь это”

Konstrukcje Złożone z Formami Negatywnymi

Łączenie form negatywnych z innymi poleceniami pozwala na tworzenie bardziej złożonych instrukcji. Przykłady:

 • Nie otwieraj okna i nie wchodź do pokoju: „Не открывай окно и не входи в комнату”
  • „Не открывай окно” (Nie otwieraj okna)
  • „не входи в комнату” (nie wchodź do pokoju)
 • Nie zapomnij książki i przynieś ją jutro: „Не забудь книгу и принеси её завтра”
  • „Не забудь книгу” (Nie zapomnij książki)
  • „принеси её завтра” (przynieś ją jutro)

Praktyczne Ćwiczenia

Aby lepiej opanować konstrukcje złożone i formy negatywne, przedstawiamy kilka praktycznych ćwiczeń:

 1. Tworzenie Form Negatywnych: Przekształć następujące polecenia na formy negatywne:
  • „Скажи правду” (powiedz prawdę) – __________
  • „Пиши письмо” (pisz list) – __________
 2. Łączenie Poleceń: Utwórz zdania łączące kilka poleceń, w tym formy negatywne:
  • Idź do sklepu i kup mleko, ale nie kupuj chleba.
  • __________ и купи молоко, но не покупай хлеб.

Konstrukcje złożone i formy negatywne są ważnym elementem trybu rozkazującego w języku rosyjskim. Znajomość tych form pozwala na wydawanie bardziej precyzyjnych poleceń oraz skuteczne wyrażanie zakazów i ostrzeżeń. Regularne ćwiczenia pomogą w opanowaniu tych konstrukcji i umożliwią bardziej naturalną i skuteczną komunikację.

Częste Błędy i Pułapki

Używanie trybu rozkazującego w języku rosyjskim może być źródłem wielu błędów dla uczących się tego języka. W tej sekcji przyjrzymy się najczęstszym błędom oraz sposobom ich unikania. Omówimy typowe pułapki, które mogą napotkać osoby uczące się rosyjskiego, oraz przedstawimy praktyczne porady i wskazówki.

Typowe Błędy

1. Błędy Gramatyczne

 • Niepoprawne Tworzenie Form: Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe tworzenie form trybu rozkazującego. Czasowniki nieregularne oraz te, które mają nietypowe końcówki, mogą sprawiać trudności.
  • Przykład błędu: „говоришь” zamiast „говори” (powiedz)
  • Poprawna forma: „говори”
 • Niewłaściwe Użycie Końcówek: Błędne używanie końcówek -й, -и, -ите w zależności od liczby i osoby.
  • Przykład błędu: „иди” zamiast „идите” (idźcie)
  • Poprawna forma: „идите”

2. Błędy Leksalne

 • Złe Dobieranie Czasowników: Niektóre czasowniki mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Używanie niewłaściwego czasownika może prowadzić do nieporozumień.
  • Przykład błędu: „Слушай радио” zamiast „Слушай меня” (słuchaj mnie)
  • Poprawna forma: „Слушай меня”
 • Użycie Słów o Złym Stylu: W niektórych sytuacjach tryb rozkazujący może brzmieć niegrzecznie lub zbyt bezpośrednio.
  • Przykład błędu: „Принеси мне” w kontekście formalnym
  • Poprawna forma: „Пожалуйста, принесите мне”

Wskazówki i Porady

1. Uważność na Kontekst

Zawsze należy dostosować formę trybu rozkazującego do kontekstu sytuacyjnego. W sytuacjach formalnych warto używać bardziej uprzejmych form i dodawać wyrazy grzecznościowe, takie jak „пожалуйста”.

2. Zapamiętywanie Nieregularnych Form

Ucząc się czasowników nieregularnych, warto stworzyć listę i regularnie powtarzać te formy. Ćwiczenie z przykładowymi zdaniami pomoże utrwalić poprawne formy.

 • Przykłady:
  • Идти (iść) – Иди (idź)
  • Взять (wziąć) – Возьми (weź)

3. Ćwiczenia Pisemne i Ustne

Regularne ćwiczenie jest kluczowe do opanowania trybu rozkazującego. Można to robić poprzez tworzenie zdań, dialogów oraz wykonywanie ćwiczeń gramatycznych.

 • Przykładowe zadania:
  • Napisz zdanie w trybie rozkazującym, używając czasownika „читать” (czytać).
  • Przykład: „Читай эту книгу” (Czytaj tę książkę)

4. Używanie Materiałów Edukacyjnych

Korzystanie z podręczników, aplikacji do nauki języka oraz materiałów wideo może pomóc w zrozumieniu i utrwaleniu poprawnych form. Dobre materiały edukacyjne często zawierają ćwiczenia, które pomagają w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy.

Typowe Pułapki

1. Fałszywe Przyjaciele

Niektóre słowa mogą wyglądać podobnie w języku polskim i rosyjskim, ale mają różne znaczenia. Uważaj na takie „fałszywe przyjaciół”.

 • Przykład: „магнит” (ros. magnes) i „магнат” (pol. magnat)

2. Błędne Przekładanie Struktury Zdania

Przekładanie struktur zdania bez uwzględnienia różnic gramatycznych między językami może prowadzić do błędów.

 • Przykład błędu: „Не делай это!” (Nie rób tego!)
  • Uwaga: Struktura zdania w trybie rozkazującym w języku rosyjskim różni się od polskiej.

Praktyczne Ćwiczenia

Aby uniknąć błędów i pułapek, warto regularnie ćwiczyć. Oto kilka praktycznych ćwiczeń:

 1. Tworzenie Poprawnych Form: Napisz formy trybu rozkazującego dla następujących czasowników: „писать”, „читать”, „говорить”.
 2. Ćwiczenia w Dialogu: Stwórz dialog, w którym używasz zarówno pozytywnych, jak i negatywnych form trybu rozkazującego.
 3. Rozpoznawanie Błędów: Przeczytaj zdania i zidentyfikuj oraz popraw błędy w użyciu trybu rozkazującego.

Regularne ćwiczenie oraz świadomość typowych błędów i pułapek pomoże w opanowaniu trybu rozkazującego w języku rosyjskim, co jest kluczowe dla skutecznej i poprawnej komunikacji.