Typowe pomyłki w języku rosyjskim

0
9
5/5 - (1 vote)

1. Błędy fonetyczne

W języku rosyjskim błędy fonetyczne są jednymi z najczęściej popełnianych przez osoby uczące się tego języka. Wynikają one z różnic w systemie fonetycznym między językiem rosyjskim a innymi językami, zwłaszcza polskim. Oto kilka najczęściej występujących błędów fonetycznych:

Akcentowanie

Akcent w języku rosyjskim odgrywa kluczową rolę, a jego błędne stosowanie może prowadzić do całkowitej zmiany znaczenia wyrazu. W przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie akcent najczęściej pada na przedostatnią sylabę, w języku rosyjskim akcent może znajdować się na dowolnej sylabie i zmieniać się w zależności od formy gramatycznej słowa. Przykłady:

 • Замок (zamek) – budowla
 • Замок (zamek) – zamek (w drzwiach)

Pomylenie akcentu w takich przypadkach prowadzi do nieporozumień. Osoby uczące się rosyjskiego powinny zwracać szczególną uwagę na poprawne akcentowanie wyrazów.

Wymowa dźwięków

Język rosyjski posiada dźwięki, które mogą być trudne do wymówienia dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami tego języka. Do najtrudniejszych należą:

 • Miękkie i twarde „л”: Rosyjski dźwięk „л” może być twardy lub miękki, w zależności od sąsiadujących głosek. Dla polskiego ucha różnica ta może być subtelna, ale jest istotna w rosyjskim kontekście fonetycznym.
  • Przykład: „мол” (mol – jednostka miary) vs. „моль” (mol – ćma).
 • Dźwięki „ш” i „щ”: Różnice w wymowie tych dźwięków mogą sprawiać trudności, zwłaszcza że „ш” jest dźwiękiem twardym, a „щ” – miękkim.
  • Przykład: „шар” (szar – kula) vs. „щар” (szczar – wyobrażenie dźwiękowe podobne do „szar” ale z miękkim „sz”).
 • Dźwięki „ы” i „и”: Wymowa „ы” różni się od „и” i wymaga specjalnego ułożenia języka. Dla Polaków jest to jeden z trudniejszych dźwięków do opanowania.
  • Przykład: „ты” (ty) vs. „ти” (diakrytyczny zapis).

Trudności z intonacją

Rosyjski posiada specyficzną intonację, która różni się od polskiej. Problemy z intonacją mogą prowadzić do niezrozumienia przez native speakerów lub nadania wypowiedzi innego niż zamierzony ton emocjonalny. Na przykład, pytania w języku rosyjskim często mają rosnącą intonację na końcu zdania, co różni się od polskiej intonacji pytającej.

Zrozumienie i poprawne stosowanie fonetyki języka rosyjskiego wymaga dużo praktyki i uważnego słuchania rodzimych użytkowników języka. Regularne ćwiczenia, odsłuchiwanie nagrań i naśladowanie poprawnych wzorców mowy mogą znacząco poprawić jakość wypowiedzi i ułatwić komunikację w języku rosyjskim.

2. Błędy gramatyczne

Błędy gramatyczne są kolejną powszechną trudnością, z jaką spotykają się osoby uczące się języka rosyjskiego. Język rosyjski, podobnie jak polski, posiada skomplikowaną strukturę gramatyczną, która może sprawiać problemy zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym uczniom.

Rodzajnik

Język rosyjski, podobnie jak polski, rozróżnia trzy rodzaje rzeczowników: męski, żeński i nijaki. Każdy z nich ma swoje specyficzne końcówki, które muszą być zgodne z końcówkami przymiotników i zaimków. Pomieszanie rodzajów jest częstym błędem. Przykłady:

 • Mój książka zamiast моя книга (moja książka).
 • Mój море zamiast моё море (moje morze).

Poprawne opanowanie rodzajników jest kluczowe dla tworzenia poprawnych gramatycznie zdań w języku rosyjskim.

Deklinacja

Odmiana rzeczowników i przymiotników przez przypadki jest jednym z najtrudniejszych aspektów gramatyki rosyjskiej. W języku rosyjskim istnieje sześć przypadków, z których każdy ma swoje własne końcówki dla różnych rodzajów rzeczowników. Błędy w deklinacji mogą znacząco zmieniać znaczenie zdania. Przykłady:

 • Я вижу собак zamiast я вижу собаку (Widzę psa).
 • Дайте мне книгам zamiast дайте мне книги (Dajcie mi książki).

Nauka poprawnej deklinacji wymaga nie tylko zapamiętania końcówek, ale także praktycznego stosowania ich w różnych kontekstach.

Czasowniki i aspekty

Rosyjskie czasowniki mają dwa aspekty: dokonany i niedokonany. Wybór niewłaściwego aspektu czasownika może prowadzić do nieporozumień i zmieniać sens zdania. Przykłady:

 • Я читаю книгу (Czytam książkę, czynność trwająca) vs. Я прочитаю книгу (Przeczytam książkę, czynność zakończona).

Dla Polaków, którzy mają podobny system aspektów, zrozumienie tego konceptu może być łatwiejsze, ale nadal wymaga uwagi i praktyki.

Przyimki i ich użycie

Przyimki w języku rosyjskim mogą zmieniać swoje znaczenie w zależności od przypadku, z którym są używane. Nieprawidłowe użycie przyimków może prowadzić do niejasności w komunikacji. Przykłady:

 • Он идёт в школу (On idzie do szkoły) vs. Он идёт на школу (On idzie na szkołę – co brzmi nielogicznie).

Zaimki osobowe i dzierżawcze

Zaimki osobowe i dzierżawcze muszą być zgodne z rodzajem, liczbą i przypadkiem rzeczownika, do którego się odnoszą. Błędy w użyciu zaimków są często spotykane. Przykłady:

 • Его книга (Jego książka) zamiast её книга (Jej książka).

Podobnie jak w przypadku innych elementów gramatyki, poprawne stosowanie zaimków wymaga praktyki i świadomości zasad gramatycznych języka rosyjskiego.

Opanowanie gramatyki rosyjskiej jest kluczowe dla poprawnej komunikacji w tym języku. Regularne ćwiczenia, nauka reguł oraz praktyka w mówieniu i pisaniu mogą pomóc w unikaniu typowych błędów gramatycznych.

3. Błędy leksykalne

Błędy leksykalne są kolejnym wyzwaniem, z którym borykają się osoby uczące się języka rosyjskiego. Obejmują one nie tylko używanie niewłaściwych słów, ale także trudności związane z podobieństwami i różnicami między językami, które mogą prowadzić do nieporozumień.

Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele to słowa, które wyglądają lub brzmią podobnie w dwóch językach, ale mają różne znaczenia. Mogą one wprowadzać w błąd osoby uczące się języka rosyjskiego, prowadząc do niepoprawnych użyć. Przykłady:

 • Магазин (sklep) a nie magazyn (склад).
 • Фабрика (fabryka) a nie fabryka (завод).

Unikanie takich błędów wymaga świadomości różnic semantycznych między językami i regularnego poszerzania słownictwa.

Kolokacje

Kolokacje to typowe połączenia słów, które występują razem. W języku rosyjskim istnieją specyficzne wyrażenia, które mogą różnić się od polskich odpowiedników. Błędy w kolokacjach mogą sprawiać, że wypowiedź brzmi nienaturalnie. Przykłady:

 • Делать фотографию zamiast снимать фотографию (robić zdjęcie).
 • Брать душ zamiast принимать душ (brać prysznic).

Aby uniknąć takich błędów, warto zapamiętywać typowe kolokacje i zwracać uwagę na to, jak native speakerzy łączą słowa.

Precyzyjne słownictwo

Używanie zbyt ogólnych lub niewłaściwych słów może prowadzić do nieporozumień. Język rosyjski, podobnie jak polski, posiada bogate słownictwo z wieloma synonimami, które mogą mieć subtelne różnice w znaczeniu. Przykłady:

 • Говорить (mówić) a nie разговаривать (rozmawiać).
 • Работать (pracować) a nie трудиться (trudzić się, pracować ciężko).

Dokładność w doborze słów jest kluczowa dla jasności i precyzji wypowiedzi.

Zapożyczenia i neologizmy

Zapożyczenia i neologizmy mogą być źródłem błędów, zwłaszcza gdy są używane niepoprawnie lub niezgodnie z kontekstem. Język rosyjski, podobnie jak inne języki, wchłania nowe słowa z innych języków, ale ich znaczenie i użycie mogą różnić się od oryginalnych. Przykłady:

 • Компьютер (komputer) zamiast компьютер (komputer), ale w innej formie gramatycznej lub kontekście.

Świadomość i poprawne stosowanie zapożyczeń oraz neologizmów wymaga znajomości współczesnych trendów językowych i kontekstów użycia.

Idiomatyka

Idiomatyczne wyrażenia mogą być trudne do zrozumienia i użycia, ponieważ ich znaczenie nie wynika bezpośrednio z poszczególnych słów. Znajomość i poprawne użycie idiomów jest wyzwaniem, ale też znakiem zaawansowanej znajomości języka. Przykłady:

 • Держать камень за пазухой (trzymać kamień za pazuchą, czyli chować urazę).
 • Выйти сухим из воды (wyjść suchym z wody, czyli wyjść bez szwanku).

Przyswajanie idiomów wymaga praktyki, czytania literatury i słuchania języka mówionego przez native speakerów.

Zrozumienie i poprawne użycie słownictwa w języku rosyjskim jest kluczowe dla efektywnej komunikacji. Regularna nauka, praktyka i świadome poszerzanie zasobu słownictwa mogą znacząco zmniejszyć liczbę błędów leksykalnych.

4. Błędy składniowe

Błędy składniowe w języku rosyjskim są częstym problemem, zwłaszcza dla osób uczących się tego języka. Rosyjska składnia różni się od polskiej w wielu aspektach, co prowadzi do pomyłek związanych z budową zdań i stosowaniem odpowiednich konstrukcji gramatycznych.

Szyk zdania

W języku rosyjskim szyk zdania jest bardziej elastyczny niż w polskim, co może prowadzić do błędów. Mimo że w rosyjskim kolejność wyrazów jest bardziej swobodna, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać, aby zdania brzmiały naturalnie. Przykłady:

 • Я люблю тебя (kocham cię) zamiast я тебя люблю.
 • Он купил новую машину (kupił nowy samochód) zamiast он машину новую купил.

Prawidłowe zrozumienie zasad rządzących szykiem zdania w języku rosyjskim jest kluczowe dla tworzenia zrozumiałych i naturalnie brzmiących wypowiedzi.

Zdania złożone

Tworzenie zdań złożonych w języku rosyjskim może być wyzwaniem ze względu na różnice w stosowaniu łączników i spójników. Błędy w tej sferze mogą prowadzić do niejasnych lub niepoprawnych konstrukcji. Przykłady:

 • Он сказал, что придет (powiedział, że przyjdzie) zamiast он сказал что он придет.
 • Когда я пришел домой, я увидел, что окно открыто (kiedy wróciłem do domu, zobaczyłem, że okno jest otwarte) zamiast когда я пришел домой я увидел что окно открыто.

Nauka poprawnego tworzenia zdań złożonych wymaga zrozumienia zasad użycia przecinków i odpowiednich spójników.

Użycie zaimków względnych

Zaimki względne, takie jak „который”, są często źródłem błędów. Ich niepoprawne stosowanie może prowadzić do niejasności w zdaniach złożonych. Przykłady:

 • Дом, в котором я живу (dom, w którym mieszkam) zamiast дом, который я живу.
 • Человек, которому я помог (człowiek, któremu pomogłem) zamiast человек, который я помог.

Poprawne użycie zaimków względnych wymaga praktyki i zrozumienia, jakie przypadki są wymagane w kontekście danego zdania.

Negacja

Negacja w języku rosyjskim może być problematyczna, zwłaszcza gdy w zdaniu występuje więcej niż jedno słowo negujące. Błędne stosowanie negacji może zmieniać sens zdania. Przykłady:

 • Я ничего не знаю (nic nie wiem) zamiast я не знаю ничего.
 • Никто не пришел (nikt nie przyszedł) zamiast не пришел никто.

Zrozumienie zasad podwójnej negacji w języku rosyjskim jest istotne dla tworzenia poprawnych zdań.

Czasowniki modalne i ich konstrukcje

Czasowniki modalne, takie jak „мочь” (móc), „должен” (powinien), wymagają określonych konstrukcji, które różnią się od tych w języku polskim. Przykłady:

 • Я могу это сделать (mogę to zrobić) zamiast я могу делать это.
 • Ты должен прийти вовремя (powinieneś przyjść na czas) zamiast ты должен прийти во время.

Poprawne użycie czasowników modalnych i ich konstrukcji jest kluczowe dla jasności wypowiedzi.

Zrozumienie i opanowanie rosyjskiej składni jest kluczowe dla płynnej i poprawnej komunikacji. Regularna praktyka, analiza poprawnych wzorców zdań oraz uważne słuchanie native speakerów mogą pomóc w unikaniu typowych błędów składniowych.

5. Błędy ortograficzne

Błędy ortograficzne to częsty problem w nauce języka rosyjskiego, zwłaszcza ze względu na różnice w alfabecie oraz specyficzne zasady pisowni. Prawidłowa ortografia jest kluczowa dla jasnej i zrozumiałej komunikacji pisemnej. Poniżej omówiono najczęstsze rodzaje błędów ortograficznych i sposoby ich unikania.

Pisownia samogłosek

Samogłoski, zwłaszcza „и” i „ы”, często sprawiają trudności uczącym się języka rosyjskiego. Wymowa tych dźwięków jest różna, a błędna pisownia może zmieniać znaczenie słów. Przykłady:

 • Синий (niebieski) zamiast сыний.
 • Сын (syn) zamiast син.

Aby unikać tych błędów, warto ćwiczyć wymowę i pisownię tych dźwięków w różnych kontekstach.

Pisownia spółgłosek

Różnice w pisowni spółgłosek, takich jak „г” i „х”, mogą prowadzić do częstych pomyłek. Przykłady:

 • Голос (głos) zamiast холос.
 • Холодный (zimny) zamiast голодный (głodny).

Ćwiczenie wymowy oraz nauka poprawnej pisowni spółgłosek w kontekście może pomóc w unikaniu takich błędów.

Końcówki gramatyczne

Końcówki rzeczowników, przymiotników i czasowników są kluczowe w języku rosyjskim i ich błędne stosowanie może zmieniać sens zdania. Przykłady:

 • Книга (książka) zamiast книги (książki, w dopełniaczu).
 • Он пишет (on pisze) zamiast он писать (błędna forma czasownika).

Regularne ćwiczenie deklinacji i koniugacji jest niezbędne dla poprawnej ortografii.

Użycie znaków miękkiego (ь) i twardego (ъ)

Znaki miękki (ь) i twardy (ъ) mają istotne znaczenie w rosyjskiej ortografii, a ich niewłaściwe użycie może prowadzić do błędów. Przykłady:

 • Письмо (list) zamiast писмо.
 • Объект (obiekt) zamiast обект.

Zrozumienie zasad użycia tych znaków oraz praktyka pisowni są kluczowe dla poprawnej ortografii.

Interpunkcja

Interpunkcja w języku rosyjskim, zwłaszcza stosowanie przecinków, może różnić się od polskiej. Błędy interpunkcyjne mogą zmieniać znaczenie zdania lub utrudniać jego zrozumienie. Przykłady:

 • Он сказал, что придет (on powiedział, że przyjdzie) zamiast он сказал что придет.
 • Я люблю, когда идет дождь (lubię, kiedy pada deszcz) zamiast я люблю когда идет дождь.

Nauka zasad interpunkcji oraz analiza poprawnych wzorców zdań pomoże w unikaniu tych błędów.

Podwójne litery

W języku rosyjskim istnieją słowa, w których występują podwójne litery. Błędne ich stosowanie może prowadzić do nieporozumień. Przykłady:

 • Интересный (interesujący) zamiast интересный.
 • Классный (świetny) zamiast класный.

Regularne ćwiczenie pisowni takich słów oraz zwracanie uwagi na ich poprawną formę w tekstach pomoże w unikaniu błędów.

Opanowanie ortografii języka rosyjskiego wymaga regularnej praktyki, uwagi oraz analizy poprawnych wzorców pisowni. Korzystanie z słowników, programów do nauki języków oraz regularne pisanie mogą znacząco pomóc w unikaniu typowych błędów ortograficznych.