Warto wiedzieć: Panorama Kremla

0
7
Rate this post

Historia Kremla

Powstanie Kremla

Kreml, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Rosji, ma bogatą historię sięgającą IX wieku. Pierwsze umocnienia na wzgórzu Borowickim, gdzie obecnie znajduje się Kreml, powstały jeszcze w czasach Rusi Kijowskiej. Były to drewniane fortyfikacje, mające na celu obronę przed najazdami wrogów. Z biegiem lat, osada rozrastała się i przekształcała, by w końcu stać się sercem Moskwy.

Znaczenie Historyczne

Kreml odegrał kluczową rolę w kształtowaniu historii Rosji. W XII wieku, po upadku Rusi Kijowskiej, Moskwa zaczęła zdobywać na znaczeniu, a Kreml stał się siedzibą książąt moskiewskich. W XIV wieku książę Iwan Kalita przeniósł stolicę swojego księstwa do Moskwy, co przyczyniło się do dalszego rozwoju i umocnienia Kremla.

W XV wieku, za panowania Iwana III, Kreml przeszedł gruntowną przebudowę. Drewniane fortyfikacje zostały zastąpione kamiennymi murami, a budynki na terenie Kremla zostały zbudowane na nowo w stylu włoskiego renesansu. Był to czas, kiedy Kreml stał się centrum politycznym, religijnym i kulturalnym Rosji.

Kluczowe Moment

Przez wieki Kreml był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. W 1547 roku Iwan IV Groźny został koronowany na pierwszego cara Rosji w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej, znajdującym się na terenie Kremla. W XVII wieku, podczas Wielkiej Smuty, Kreml był oblężony przez polsko-litewskie siły, a w 1612 roku został odbity przez wojska Dymitra Pożarskiego i Kuźmy Minina, co symbolizowało odzyskanie niepodległości przez Rosję.

W czasach Imperium Rosyjskiego Kreml pełnił funkcję rezydencji carskiej, aż do przeniesienia stolicy do Petersburga przez Piotra I Wielkiego. Po rewolucji październikowej w 1917 roku, Kreml stał się siedzibą rządu radzieckiego i pozostał centrum władzy aż do upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Współczesne Znaczenie

Dziś Kreml jest oficjalną rezydencją prezydenta Federacji Rosyjskiej i symbolem władzy państwowej. Jego mury i wieże, z charakterystycznymi cebulastymi kopułami, są ikoną Moskwy i całej Rosji. Kreml jest również miejscem licznych muzeów i zabytków, przyciągającym co roku miliony turystów z całego świata.

Historię Kremla można czytać jak fascynującą książkę, pełną dramatycznych zwrotów akcji i kluczowych momentów, które kształtowały losy Rosji i jej mieszkańców. Kreml to nie tylko budowla, ale symbol narodowy i skarbnica rosyjskiego dziedzictwa kulturowego.

Architektura i Struktura

Główne Budynki

Kreml to nie tylko imponujące mury obronne, ale również kompleks różnorodnych budynków, które odzwierciedlają bogatą historię i kulturę Rosji. Najważniejsze z nich to:

 • Sobór Zaśnięcia Matki Bożej (Uspieński Sobór): Najstarszy i najważniejszy sobór Kremla, zbudowany w latach 1475-1479 przez włoskiego architekta Aristotele Fioravantiego. Był miejscem koronacji carów rosyjskich oraz główną katedrą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
 • Pałac Patriarszy i Sobór Dwunastu Apostołów: Kompleks z XVII wieku, który pełnił funkcję rezydencji patriarchów Moskwy i całej Rusi.
 • Pałac Teremowy: Przykład rosyjskiej architektury pałacowej z początku XVII wieku, rezydencja carów do czasu przeniesienia stolicy do Petersburga.
 • Wielki Pałac Kremlowski: Zbudowany w połowie XIX wieku na polecenie cara Mikołaja I. Obecnie pełni funkcję reprezentacyjną i jest miejscem oficjalnych uroczystości państwowych.
 • Dzwonnica Iwana Wielkiego: Zbudowana w latach 1505-1508, była najwyższym budynkiem w Rosji do początku XVIII wieku. Stanowi centrum dzwonnic Kremla i jest widoczna z wielu miejsc w Moskwie.

Charakterystyka Architektoniczna

Kreml jest prawdziwą mozaiką stylów architektonicznych. Jego budowle są mieszanką wpływów bizantyjskich, włoskiego renesansu oraz tradycyjnej rosyjskiej architektury. Kamienne mury obronne, zbudowane z czerwonej cegły, mają 20 wież, z których każda ma swoją unikalną historię i wygląd.

Sobory Kremla charakteryzują się typowymi dla rosyjskiej architektury prawosławnej cebulastymi kopułami, bogato zdobionymi fasadami i ikonostasami wewnątrz. Wielki Pałac Kremlowski i Pałac Teremowy łączą w sobie elementy tradycyjnej rosyjskiej architektury z wpływami zachodnioeuropejskimi, co odzwierciedla zmiany w rosyjskim smaku i polityce na przestrzeni wieków.

Zmiany na Przestrzeni Wieków

Kreml, podobnie jak cała Moskwa, przeszedł przez wiele zmian i modernizacji. Pierwsze drewniane konstrukcje zostały zastąpione kamiennymi fortyfikacjami za czasów Iwana III. W XVI wieku, za panowania Iwana IV Groźnego, zbudowano wiele nowych soborów i budynków administracyjnych. W XVII wieku, w okresie Wielkiej Smuty, Kreml uległ pewnym zniszczeniom, które zostały szybko naprawione.

Największe zmiany zaszły jednak w XIX wieku, kiedy to za czasów cara Mikołaja I zbudowano Wielki Pałac Kremlowski, który połączył kilka starszych pałaców w jeden kompleks. W XX wieku, w czasach Związku Radzieckiego, Kreml stał się symbolem nowej władzy, a jego budynki były świadkami wielu ważnych wydarzeń politycznych.

Współczesny Kreml

Dziś Kreml to nie tylko siedziba prezydenta Federacji Rosyjskiej, ale również ważne centrum kulturalne i turystyczne. Jego zabytki, takie jak Sobór Zaśnięcia Matki Bożej czy Wielki Pałac Kremlowski, przyciągają turystów z całego świata. W murach Kremla odbywają się również wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne, które przybliżają bogatą historię i kulturę Rosji.

Architektura i struktura Kremla to nie tylko imponujące budynki, ale także świadectwo tysięcy lat historii, które kształtowały to niezwykłe miejsce. Każdy element Kremla opowiada swoją własną historię, tworząc razem niezapomniany obraz tego symbolu Moskwy i całej Rosji.

Symbole Kremla

Orzeł Dwugłowy

Orzeł dwugłowy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Rosji, a jego historia sięga czasów Bizancjum. W Rosji pojawił się po raz pierwszy w XV wieku, za panowania Iwana III, który poślubił Zofię Paleolog, bratanicę ostatniego cesarza bizantyjskiego. Orzeł dwugłowy symbolizuje jednoczesne panowanie nad Wschodem i Zachodem, a także jedność duchową i świecką władzy.

Orzeł dwugłowy stał się oficjalnym herbem Rosji w 1472 roku i od tego czasu był obecny na różnych insygniach państwowych, monetach i budynkach. Jego obecność na murach i wieżach Kremla podkreśla znaczenie tego symbolu w rosyjskiej tożsamości narodowej.

Dzwon Car i Armata Car

Dzwon Car i Armata Car to dwa z najbardziej imponujących artefaktów, które można zobaczyć na terenie Kremla. Oba są wyjątkowymi przykładami rosyjskiej sztuki odlewniczej i mają swoje unikalne historie.

 • Dzwon Car: Jest największym dzwonem na świecie, ważącym około 200 ton i mającym ponad 6 metrów wysokości. Został odlany w latach 1733-1735 na polecenie cesarzowej Anny Iwanowny. Niestety, dzwon nigdy nie zdołał zagrać, ponieważ pękł podczas pożaru w 1737 roku, zanim został zawieszony. Dziś można go zobaczyć na specjalnym postumencie obok Dzwonnicy Iwana Wielkiego.
 • Armata Car: To olbrzymia armata, odlana w 1586 roku przez mistrza Andrieja Czochowa. Waży około 40 ton i ma kaliber 890 mm, co czyni ją jedną z największych armat na świecie. Chociaż nigdy nie była używana w boju, Armata Car jest dowodem na umiejętności rosyjskich rzemieślników i stanowi ważny element kultury i historii wojskowej Rosji.

Inne Symbole

Oprócz orła dwugłowego, Dzwonu Car i Armaty Car, Kreml jest pełen innych symboli, które mają swoje znaczenie i historię.

 • Wieże Kremla: Każda z 20 wież Kremla ma swoje unikalne cechy i historię. Na przykład, Wieża Spasska z zegarem o tej samej nazwie jest symbolem Moskwy i jednym z najważniejszych punktów orientacyjnych miasta. Wieża Borowicka, jedna z najstarszych, była bramą wejściową do Kremla.
 • Kopuły Soborów: Złote kopuły soborów Kremla są nie tylko pięknym elementem architektury, ale również symbolizują duchowość i bogactwo rosyjskiej tradycji prawosławnej.
 • Sztandary i Flagi: W różnych okresach historycznych na terenie Kremla powiewały różne flagi i sztandary, reprezentujące zmieniające się władze i ustroje. Od sztandarów carskich po flagi Związku Radzieckiego, a teraz Federacji Rosyjskiej, każda z nich miała swoje miejsce na tym symbolicznym terenie.

Znaczenie Symboli Kremla

Symbole Kremla są nieodłącznym elementem rosyjskiej tożsamości narodowej. Reprezentują nie tylko historię i kulturę kraju, ale również jego polityczną i duchową potęgę. Każdy z tych symboli, od majestatycznych wież po imponujące artefakty, opowiada swoją własną historię i przyczynia się do zrozumienia kompleksowej przeszłości Rosji.

Kreml, ze swoimi symbolami, jest miejscem, które łączy przeszłość z teraźniejszością, będąc nie tylko muzeum na świeżym powietrzu, ale również żywym świadkiem historii, który nadal odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rosyjskiej rzeczywistości.

Kreml jako Centrum Władzy

Rola Polityczna

Kreml, będący sercem Moskwy, od wieków pełni kluczową rolę polityczną w Rosji. Już od czasów średniowiecza był siedzibą książąt moskiewskich, a następnie carów. Wraz z przeniesieniem stolicy do Petersburga przez Piotra Wielkiego, jego znaczenie nieco zmalało, jednak po rewolucji październikowej w 1917 roku Kreml odzyskał swoje centralne miejsce na scenie politycznej Rosji.

Obecnie Kreml jest oficjalną rezydencją prezydenta Federacji Rosyjskiej. To tutaj znajdują się najważniejsze urzędy państwowe, a także miejsce, gdzie odbywają się kluczowe spotkania i ceremonie. Kreml to symbol władzy i autorytetu państwowego, stanowiący centrum decyzyjne kraju.

Znaczenie Kulturalne

Kreml to nie tylko centrum polityczne, ale również kulturalne serce Rosji. W jego murach znajdują się liczne muzea, galerie i skarbnice, które przechowują bezcenne artefakty związane z historią Rosji. Sobory Kremla, takie jak Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, Sobór Archanioła Michała czy Sobór Zwiastowania, są miejscami o ogromnym znaczeniu religijnym i kulturalnym.

Pałac Zbrojowni Kremlowskiej, będący częścią kompleksu muzealnego, gromadzi kolekcje koron carskich, regaliów, ceramiki, broni oraz przedmiotów codziennego użytku dawnych władców Rosji. Kreml jest również miejscem organizacji licznych wystaw i wydarzeń kulturalnych, które przyciągają nie tylko mieszkańców Moskwy, ale i turystów z całego świata.

Wizyty i Wydarzenia

Kreml jest miejscem, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe oraz wizyty oficjalne. Każdego roku Kreml gości przywódców państw z całego świata, a także organizuje uroczystości z okazji świąt narodowych i państwowych. Ceremonie takie jak Dzień Zwycięstwa, inauguracje prezydenckie czy przyjęcia dyplomatyczne odbywają się w imponujących salach Kremla, takich jak Sala Georgiewska czy Sala Andriejewska.

Ważnym wydarzeniem, które odbywa się na terenie Kremla, jest także Parada Zwycięstwa, odbywająca się 9 maja każdego roku. Jest to jedno z najważniejszych świąt w rosyjskim kalendarzu, upamiętniające zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Parada ta przyciąga uwagę całego świata i jest transmitowana na żywo przez liczne media.

Kreml w Dzisiejszych Czasach

Współczesny Kreml jest nie tylko miejscem o bogatej historii, ale także żywym centrum politycznym i kulturalnym Rosji. Jego mury kryją nie tylko ślady przeszłości, ale również bieżące wydarzenia i decyzje, które kształtują przyszłość kraju. Kreml jest miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a historia z teraźniejszością.

Symboliczne znaczenie Kremla jako centrum władzy jest niepodważalne. Jego architektura, zabytki i wydarzenia, które tam się odbywają, przyciągają uwagę zarówno Rosjan, jak i ludzi z całego świata. Kreml to miejsce, które nieustannie żyje, będąc świadkiem i uczestnikiem najważniejszych momentów w historii Rosji.

Władza, kultura i historia splatają się w Kremlu, tworząc unikalne miejsce, które od wieków fascynuje i inspiruje. To właśnie tutaj, w sercu Moskwy, bije serce Rosji, będące symbolem jej potęgi, duchowości i dziedzictwa.

Zwiedzanie Kremla

Informacje Praktyczne

Kreml, będący sercem Moskwy, to obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty odwiedzającego stolicę Rosji. Dla osób podróżujących z Krakowa, najlepszym sposobem dotarcia do Moskwy jest lot bezpośredni lub z przesiadką. Loty z Krakowa do Moskwy są regularnie dostępne, a czas podróży wynosi około 2-3 godzin. Po przylocie do Moskwy, najwygodniejszym środkiem transportu do Kremla jest metro – linia zielona (linia 2) dowiezie nas bezpośrednio do stacji Aleksandrowski Sad, znajdującej się w pobliżu głównego wejścia do Kremla.

Porady dla Turystów

Podczas zwiedzania Kremla warto pamiętać o kilku praktycznych wskazówkach, które pozwolą na pełne wykorzystanie wizyty:

 • Godziny Otwarcia: Kreml jest otwarty dla zwiedzających codziennie, z wyjątkiem czwartków, w godzinach od 10:00 do 17:00. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie aktualnych godzin otwarcia i ewentualnych zmian na oficjalnej stronie Kremla.
 • Bilety: Bilety można zakupić online lub w kasach biletowych przy wejściu do Kremla. Warto zarezerwować bilety z wyprzedzeniem, zwłaszcza w sezonie turystycznym, aby uniknąć długich kolejek.
 • Zwiedzanie z Przewodnikiem: Chociaż można zwiedzać Kreml samodzielnie, warto skorzystać z usług przewodnika, który opowie o historii i ciekawostkach związanych z tym miejscem. Przewodnicy są dostępni w różnych językach, w tym w języku angielskim i niemieckim.
 • Dress Code: Kreml to miejsce o dużym znaczeniu historycznym i religijnym, dlatego warto zadbać o odpowiedni strój – unikać krótkich spódnic, szortów oraz odkrytych ramion.

Co Warto Zobaczyć

Kreml to ogromny kompleks, a jego zwiedzanie może zająć cały dzień. Oto kilka miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć:

 • Sobór Zaśnięcia Matki Bożej: Najważniejsza katedra Kremla, gdzie koronowano carów rosyjskich. Wnętrze soboru zachwyca bogato zdobionym ikonostasem i freskami.
 • Pałac Zbrojowni: Muzeum, w którym można podziwiać kolekcje broni, koron carskich, tronów oraz innych insygniów władzy.
 • Dzwonnica Iwana Wielkiego: Warto wspiąć się na wieżę, aby podziwiać panoramę Moskwy. Dzwonnica oferuje wspaniały widok na Kreml i okoliczne zabytki.
 • Dzwon Car i Armata Car: Imponujące przykłady rosyjskiej sztuki odlewniczej, które znajdują się na terenie Kremla i przyciągają uwagę swoją wielkością i historią.

Ciekawostki

Podczas zwiedzania Kremla warto również poznać kilka mało znanych faktów i anegdot związanych z tym miejscem:

 • Sekretne Tunele: Pod Kreml istnieje sieć tajemniczych tuneli, które były używane w czasach carskich jako schrony i drogi ewakuacyjne. Choć nie są dostępne dla turystów, ich obecność dodaje Kremlowi nuty tajemniczości.
 • Wieża Kutafja: Jedyna wieża obronna Kremla, która zachowała swój oryginalny wygląd. Służyła jako brama wjazdowa do fortecy i jest jednym z najstarszych elementów Kremla.
 • Kremlowski Ogród: Warto przejść się po Ogrodach Aleksandrowskich, znajdujących się tuż obok murów Kremla. To idealne miejsce na chwilę odpoczynku i podziwianie piękna otaczającej przyrody.

Zakończenie Wizyty

Zwiedzanie Kremla to niezwykłe doświadczenie, które pozwala poczuć ducha rosyjskiej historii i kultury. Po zakończeniu wizyty warto udać się na spacer po okolicznych ulicach Moskwy, takich jak ulica Twerska czy Plac Czerwony, które oferują wiele atrakcji turystycznych, restauracji i sklepów z pamiątkami.

Kreml to miejsce, które na długo pozostaje w pamięci każdego, kto je odwiedzi. Jego monumentalna architektura, bogata historia i unikalne symbole sprawiają, że jest to jedno z najważniejszych miejsc na mapie turystycznej Rosji.