Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim

0
9
5/5 - (1 vote)

Definicja i charakterystyka czasowników zwrotnych

Co to są czasowniki zwrotne?

Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim są specyficzną kategorią czasowników, które oznaczają, że podmiot wykonuje czynność na samym sobie. Są one łatwo rozpoznawalne dzięki dodatkowemu elementowi – zaimkowi zwrotnemu „-ся” lub „-сь”, który jest dołączany do formy czasownika. Przykłady takich czasowników to „умыться” (umyć się) oraz „одеться” (ubrać się).

Charakterystyka czasowników zwrotnych

Czasowniki zwrotne mają kilka charakterystycznych cech, które odróżniają je od innych czasowników w języku rosyjskim:

 • Dodatek zaimka zwrotnego: Główną cechą czasowników zwrotnych jest obecność zaimka „-ся” lub „-сь”. Jest on dodawany do podstawowej formy czasownika, co zmienia jego znaczenie i wskazuje na to, że czynność jest wykonywana na samym sobie.
 • Zmiana znaczenia: Dodanie zaimka zwrotnego często znacząco zmienia znaczenie czasownika. Na przykład, czasownik „мыть” oznacza „myć” (kogoś lub coś), natomiast „мыться” oznacza „myć się” (wykonywać tę czynność na sobie).
 • Konstrukcje gramatyczne: Czasowniki zwrotne mogą tworzyć różne konstrukcje gramatyczne, które są specyficzne dla języka rosyjskiego. Mogą one pełnić różne funkcje, takie jak:
  • Refleksywne: Czasowniki te wskazują, że czynność jest wykonywana przez podmiot na samym sobie, np. „умыться” (umyć się).
  • Reciproczne: Wskazują na wzajemne wykonywanie czynności przez dwa podmioty, np. „встретиться” (spotkać się).
  • Pasive: Formy pasywne, gdzie podmiot doświadcza czynności, np. „строиться” (być budowanym).

Przykłady czasowników zwrotnych

Aby lepiej zrozumieć definicję i charakterystykę czasowników zwrotnych, warto przyjrzeć się kilku konkretnym przykładom:

 • Умыться (umyć się): „Он умывается каждое утро.” (On myje się każdego ranka.)
 • Одеться (ubrać się): „Она оделась быстро.” (Ona ubrała się szybko.)
 • Учиться (uczyć się): „Я учусь в университете.” (Uczę się na uniwersytecie.)

Rola czasowników zwrotnych w języku rosyjskim

Czasowniki zwrotne pełnią kluczową rolę w rosyjskiej gramatyce i składni. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne wyrażanie działań, które są skierowane na samego siebie, wzajemnych interakcji oraz stanów i procesów, które mają miejsce w czasie. Ich poprawne użycie jest niezbędne dla płynnego i dokładnego posługiwania się językiem rosyjskim.

Tworzenie form zwrotnych

Zasady tworzenia czasowników zwrotnych

Tworzenie form zwrotnych czasowników w języku rosyjskim polega na dodaniu zaimka zwrotnego „-ся” lub „-сь” do podstawowej formy czasownika. Wybór odpowiedniego zaimka zależy od zakończenia czasownika, co wpływa na jego prawidłową wymowę i znaczenie.

Reguły dodawania zaimka zwrotnego

 • -ся: Ten zaimek dodaje się po spółgłoskach oraz po samogłoskach nieakcentowanych. Przykłady:
  • „мыть” → „мыться” (myć się)
  • „бриться” → „бриться” (golić się)
 • -сь: Ten zaimek jest dodawany po samogłoskach akcentowanych. Przykłady:
  • „одеть” → „одеться” (ubrać się)
  • „увидеть” → „увидеться” (zobaczyć się)

Przykłady tworzenia form zwrotnych

 1. Мыть (myć)
  • Bez zaimka zwrotnego: „мыть посуду” (myć naczynia)
  • Z zaimkiem zwrotnym: „мыться” (myć się)
 2. Учить (uczyć)
  • Bez zaimka zwrotnego: „учить студента” (uczyć studenta)
  • Z zaimkiem zwrotnym: „учиться” (uczyć się)
 3. Одеть (ubrać)
  • Bez zaimka zwrotnego: „одеть ребёнка” (ubrać dziecko)
  • Z zaimkiem zwrotnym: „одеться” (ubrać się)

Wyjątki i nieregularności

Podobnie jak w wielu innych aspektach gramatyki, także w przypadku czasowników zwrotnych istnieją pewne wyjątki i nieregularności. Niektóre czasowniki, mimo dodania zaimka zwrotnego, mogą zachować swoje pierwotne znaczenie lub zmieniać je w sposób mniej przewidywalny. Przykłady takich czasowników to:

 • Пить (pić)
  • „пить” (pić coś)
  • „питься” (pić się, używane w regionalnych dialektach)
 • Читать (czytać)
  • „читать” (czytać coś)
  • „читаться” (czytać się, być czytanym)

Ćwiczenia praktyczne

Aby lepiej zrozumieć i utrwalić zasady tworzenia form zwrotnych, warto wykonywać ćwiczenia praktyczne. Poniżej znajdują się przykłady takich ćwiczeń:

 1. Przekształć podane czasowniki w ich formy zwrotne i użyj ich w zdaniach:
  • МытьМыться: „Он моет машину.” → „Он моется каждое утро.”
  • ЧитатьЧитаться: „Он читает книгу.” → „Книга легко читается.”
 2. Znajdź odpowiednie formy zwrotne dla poniższych czasowników i napisz zdania z ich użyciem:
  • Готовить (przygotowywać) → Готовиться (przygotowywać się)
  • Заботиться (troszczyć się) → Заботиться (ten sam czasownik jest już w formie zwrotnej)

Regularne praktykowanie tworzenia form zwrotnych pomoże w ich lepszym opanowaniu i płynnym stosowaniu w codziennej komunikacji w języku rosyjskim.

Kategorie czasowników zwrotnych

Refleksywne czasowniki zwrotne

Refleksywne czasowniki zwrotne są jednymi z najczęściej spotykanych w języku rosyjskim. Wskazują one, że czynność wykonywana przez podmiot jest skierowana na samego siebie. Przykłady refleksywnych czasowników zwrotnych to:

 • Умываться (myć się): „Он умывается каждое утро.” (On myje się każdego ranka.)
 • Одеваться (ubierać się): „Она одевается быстро.” (Ona ubiera się szybko.)

Reciproczne czasowniki zwrotne

Reciproczne czasowniki zwrotne wskazują na wzajemne wykonywanie czynności przez dwa lub więcej podmiotów. Te czasowniki są używane do opisywania interakcji, w których dwie strony działają wobec siebie. Przykłady to:

 • Встретиться (spotkać się): „Они встретились в парке.” (Oni spotkali się w parku.)
 • Обниматься (obejmować się): „Друзья обнялись на прощание.” (Przyjaciele objęli się na pożegnanie.)

Pasywne czasowniki zwrotne

Pasywne czasowniki zwrotne używane są do wyrażania czynności, które podmiot doświadcza lub na które jest narażony, często bez aktywnego udziału podmiotu. Są one często spotykane w języku formalnym i technicznym. Przykłady to:

 • Строиться (być budowanym): „Новый дом строится быстро.” (Nowy dom jest szybko budowany.)
 • Производиться (być produkowanym): „Продукция производится на заводе.” (Produkty są produkowane w fabryce.)

Kategorie refleksywnych czasowników zwrotnych

1. Czasowniki wskazujące na stan emocjonalny lub fizyczny

Te czasowniki zwrotne opisują stany wewnętrzne lub zmiany w stanie podmiotu. Przykłady:

 • Радоваться (cieszyć się): „Он радуется жизни.” (On cieszy się życiem.)
 • Злиться (złościć się): „Она злится на него.” (Ona złości się na niego.)

2. Czasowniki opisujące codzienne czynności

Te czasowniki zwrotne dotyczą rutynowych działań wykonywanych przez podmiot na sobie. Przykłady:

 • Купаться (kąpać się): „Он купается в озере.” (On kąpie się w jeziorze.)
 • Чесаться (drapać się): „Собака чешется постоянно.” (Pies ciągle się drapie.)

Znaczenie kategorii czasowników zwrotnych

Każda z kategorii czasowników zwrotnych pełni ważną rolę w języku rosyjskim, pozwalając na precyzyjne wyrażanie różnorodnych działań i stanów. Umożliwiają one dokładne opisanie relacji między podmiotami i czynnościami, zarówno w kontekście osobistym, jak i formalnym.

Przykłady i ćwiczenia

Aby lepiej zrozumieć i utrwalić kategorie czasowników zwrotnych, warto zapoznać się z różnymi przykładami i wykonywać ćwiczenia praktyczne.

 1. Ćwiczenie: Klasyfikuj poniższe czasowniki zwrotne do odpowiednich kategorii (refleksywne, reciproczne, pasywne):
  • Готовиться (przygotowywać się)
  • Здороваться (witać się)
  • Делаться (dziać się, być robionym)
 2. Ćwiczenie: Użyj poniższych czasowników zwrotnych w zdaniach:
  • Смеяться (śmiać się)
  • Укладываться (kłaść się)
  • Забываться (zapominać się)

Regularne praktykowanie i analizowanie różnych kategorii czasowników zwrotnych pomoże w lepszym zrozumieniu ich roli i funkcji w języku rosyjskim.

Znaczenie czasowników zwrotnych w kontekście gramatycznym i semantycznym

Rola czasowników zwrotnych w strukturze zdania

Czasowniki zwrotne odgrywają kluczową rolę w strukturze gramatycznej języka rosyjskiego. Ich zastosowanie nie tylko zmienia formę czasownika, ale także wpływa na znaczenie i kontekst całego zdania. Dzięki czasownikom zwrotnym możliwe jest precyzyjne wyrażanie działań, które są skierowane na samego siebie, wzajemnych interakcji oraz stanów i procesów.

Gramatyczne aspekty czasowników zwrotnych

1. Podmiot i dopełnienie

W przypadku czasowników zwrotnych, podmiot zdania wykonuje czynność na samym sobie, co eliminuje konieczność użycia dopełnienia w postaci rzeczownika. Na przykład:

 • Он моет руки (On myje ręce) → Он моется (On myje się)

2. Zmiana czasu i aspektu

Czasowniki zwrotne, podobnie jak inne czasowniki w języku rosyjskim, mogą występować w różnych czasach i aspektach. Często są one używane w czasie teraźniejszym i przeszłym, a także w formach dokonanych i niedokonanych:

 • Учиться (uczyć się) w czasie teraźniejszym: „Я учусь.”
 • Учиться (uczyć się) w czasie przeszłym: „Я учился.”

Semantyczne aspekty czasowników zwrotnych

1. Wyrażanie stanów emocjonalnych i fizycznych

Czasowniki zwrotne są często używane do opisywania stanów emocjonalnych i fizycznych podmiotu. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne wyrażanie uczuć i reakcji:

 • Радоваться (cieszyć się): „Она радуется успеху.”
 • Злиться (złościć się): „Он злится на задержку.”

2. Opisywanie wzajemnych relacji

Reciproczne czasowniki zwrotne pozwalają na opisanie wzajemnych relacji między podmiotami. Dzięki nim można precyzyjnie opisać interakcje i działania, które zachodzą między dwiema stronami:

 • Встречаться (spotykać się): „Они встречаются каждый вечер.”
 • Переписываться (wymieniać wiadomości): „Мы переписываемся ежедневно.”

3. Opisywanie stanów pasywnych

Pasywne czasowniki zwrotne są używane do wyrażania czynności, które podmiot doświadcza lub na które jest narażony. Często spotykane w języku formalnym i technicznym, pomagają opisać procesy, które mają miejsce bez aktywnego udziału podmiotu:

 • Строиться (być budowanym): „Новый мост строится на реке.”
 • Производиться (być produkowanym): „Товары производятся на фабрике.”

Przykłady i ćwiczenia

Aby lepiej zrozumieć znaczenie czasowników zwrotnych w kontekście gramatycznym i semantycznym, warto pracować z konkretnymi przykładami i wykonywać ćwiczenia praktyczne.

 1. Ćwiczenie: Przekształć podane zdania, używając czasowników zwrotnych:
  • Он моет руки. → Он моется.
  • Она учит уроки. → Она учится.
 2. Ćwiczenie: Napisz zdania, używając czasowników zwrotnych w różnych czasach i aspektach:
  • Готовиться (przygotowywać się)
  • Встречаться (spotykać się)

Regularne ćwiczenie i analiza użycia czasowników zwrotnych w różnych kontekstach pomoże w lepszym opanowaniu tej kategorii czasowników i ich prawidłowym stosowaniu w codziennej komunikacji w języku rosyjskim.

Przykłady i ćwiczenia

Przykłady użycia czasowników zwrotnych

Aby lepiej zrozumieć zastosowanie czasowników zwrotnych w języku rosyjskim, warto zapoznać się z kilkoma konkretnymi przykładami. Oto jak czasowniki zwrotne mogą być używane w różnych kontekstach:

1. Codzienne czynności

 • Умываться (myć się): „Он умывается каждое утро перед работой.” (On myje się każdego ranka przed pracą.)
 • Одеваться (ubierać się): „Она быстро одевается и выходит из дома.” (Ona szybko się ubiera i wychodzi z domu.)

2. Wyrażanie emocji

 • Радоваться (cieszyć się): „Мы радуемся приезду гостей.” (Cieszymy się z przyjazdu gości.)
 • Злиться (złościć się): „Он злится, когда его не понимают.” (On złości się, gdy go nie rozumieją.)

3. Wzajemne relacje

 • Обниматься (obejmować się): „Друзья обнялись при встрече.” (Przyjaciele objęli się przy spotkaniu.)
 • Целоваться (całować się): „Пара целовалась на прощание.” (Para całowała się na pożegnanie.)

4. Stany pasywne

 • Строиться (być budowanym): „Новый дом строится на окраине города.” (Nowy dom jest budowany na obrzeżach miasta.)
 • Производиться (być produkowanym): „Продукция производится на современном оборудовании.” (Produkty są produkowane na nowoczesnym sprzęcie.)

Ćwiczenia praktyczne

Regularne ćwiczenie jest kluczem do opanowania czasowników zwrotnych. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą w lepszym zrozumieniu i użyciu tych czasowników.

1. Przekształcanie zdań

Przekształć podane zdania, używając odpowiednich czasowników zwrotnych:

 • Он моет посуду. → Он моется.
 • Она учит стихи. → Она учится.

2. Tworzenie zdań z podanymi czasownikami

Użyj poniższych czasowników zwrotnych w zdaniach:

 • Купаться (kąpać się)
  • Летом дети купаются в реке. (Latem dzieci kąpią się w rzece.)
 • Смеяться (śmiać się)
  • Мы смеёмся над его шутками. (Śmiejemy się z jego żartów.)

3. Kategoryzacja czasowników zwrotnych

Podziel podane czasowniki zwrotne na kategorie (refleksywne, reciproczne, pasywne):

 • Заботиться (troszczyć się) → Refleksywne
 • Обниматься (obejmować się) → Reciproczne
 • Производиться (być produkowanym) → Pasywne

4. Użycie w różnych czasach i aspektach

Napisz zdania, używając czasowników zwrotnych w różnych czasach i aspektach:

 • Готовиться (przygotowywać się)
  • Тренер готовится к соревнованиям. (Trener przygotowuje się do zawodów.)
  • Она готовилась к экзамену всю ночь. (Przygotowywała się do egzaminu całą noc.)
 • Встречаться (spotykać się)
  • Мы встречаемся каждую субботу. (Spotykamy się każdą sobotę.)
  • Они встретились в кафе. (Spotkali się w kawiarni.)

Ćwiczenie z czasownikami zwrotnymi w różnych kontekstach i sytuacjach pomaga w ich lepszym zrozumieniu i prawidłowym stosowaniu. Regularna praktyka pozwala na swobodne posługiwanie się tymi czasownikami, co jest kluczowe dla płynnej komunikacji w języku rosyjskim.