Rosyjskie Powiedzenia Związane z Jedzeniem

0
10
5/5 - (1 vote)

Tradycyjne Powiedzenia

Opis

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem odzwierciedlają głęboką więź między kulturą, tradycją i codziennym życiem. Te mądrości ludowe są przekazywane z pokolenia na pokolenie, kształtując postawy i wartości społeczeństwa. W tej sekcji przyjrzymy się najbardziej znanym i tradycyjnym rosyjskim powiedzeniom dotyczącym jedzenia, ich pochodzeniu oraz znaczeniu.

Kluczowe Powiedzenia

„Chleb – głowa wszystkiego”

Znaczenie: Chleb od zawsze był podstawowym elementem diety w Rosji. To powiedzenie podkreśla jego fundamentalną rolę w życiu codziennym, oznaczając, że bez chleba trudno sobie wyobrazić prawdziwy posiłek.

Pochodzenie: W czasach dawnych, gdy Rosja była głównie rolniczym krajem, chleb symbolizował nie tylko pożywienie, ale także dobrobyt i stabilność. Wypiek chleba był rytuałem, a jego brak mógł oznaczać biedę i głód.

Kontekst: Dziś powiedzenie to nadal jest popularne, często używane, aby wyrazić szacunek dla podstawowych wartości i tradycji. Może być również używane metaforycznie, aby podkreślić znaczenie podstawowych, niezastąpionych rzeczy w życiu.

„Bez soli, bez chleba – nie ma obiadu”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla znaczenie soli i chleba jako podstawowych składników, bez których posiłek jest niekompletny.

Pochodzenie: Sól była niegdyś cennym towarem, a jej brak mógł znacząco wpłynąć na jakość jedzenia. Chleb natomiast, jak już wspomniano, był fundamentem diety.

Kontekst: Używane jest, aby zaznaczyć, że bez kluczowych elementów nie można mówić o pełnym, satysfakcjonującym doświadczeniu – nie tylko w kontekście jedzenia, ale i innych aspektów życia.

„Rybka chce pływać”

Znaczenie: Powiedzenie to nawiązuje do tradycji popijania alkoholu podczas jedzenia ryb. Metaforycznie sugeruje, że każdy posiłek powinien być odpowiednio „popity”, co w kontekście rosyjskim często oznacza alkohol.

Pochodzenie: W rosyjskiej kulturze ryby i alkohol, zwłaszcza wódka, często idą w parze. Jest to związane z długą tradycją spożywania ryb w okresach postu oraz celebrowania posiłków.

Kontekst: Dziś powiedzenie to jest używane zarówno w kontekście dosłownym, jak i humorystycznym, sugerując, że jedzenie powinno być zawsze dobrze zbalansowane z napojami, w tym alkoholowymi.

„Nie masz mleka, to i krowy nie doj”

Znaczenie: Powiedzenie to oznacza, że nie można oczekiwać wyników bez zapewnienia odpowiednich zasobów i warunków.

Pochodzenie: W tradycyjnej gospodarce wiejskiej krowa była symbolem dostatku, a jej mleko podstawowym produktem żywieniowym. Bez odpowiedniego odżywienia i opieki krowa nie mogła dawać mleka.

Kontekst: Używane jest nie tylko w kontekście jedzenia, ale i w życiu codziennym oraz pracy zawodowej, aby podkreślić znaczenie inwestycji w zasoby i narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

„Nie wszystko jest na sprzedaż”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla, że nie wszystko w życiu ma swoją cenę i nie wszystko można kupić za pieniądze.

Pochodzenie: Powiedzenie to wywodzi się z dawnych czasów, gdy pewne wartości, takie jak honor, uczciwość i gościnność, były uważane za bezcenne i niezbywalne.

Kontekst: Współcześnie używane jest w celu przypomnienia, że istnieją wartości wyższe od materialnych dóbr, takie jak miłość, przyjaźń i rodzina.

Tradycyjne rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem są nie tylko odzwierciedleniem bogatej kultury i historii, ale także uniwersalnymi prawdami, które nadal mają zastosowanie w dzisiejszym świecie. Każde z tych powiedzeń niesie ze sobą głębokie znaczenie, które pomaga zrozumieć ducha narodu rosyjskiego.

Powiedzenia w Codziennym Użyciu

Opis

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem są integralną częścią codziennego języka i rozmów. Używane są nie tylko w kontekście kulinarnym, ale również jako metaforyczne odniesienia do różnych aspektów życia. W tej sekcji przyjrzymy się, jak te powiedzenia funkcjonują w codziennych sytuacjach, ilustrując to przykładami dialogów oraz omawiając ich kontekst.

Kluczowe Powiedzenia

„Nie masz mleka, to i krowy nie doj”

Znaczenie: Powiedzenie to oznacza, że nie można oczekiwać rezultatów bez zapewnienia odpowiednich zasobów i warunków.

Przykładowy Dialog:

 • Osoba A: „Dlaczego nasze plany nie idą zgodnie z oczekiwaniami?”
 • Osoba B: „Nie masz mleka, to i krowy nie doj. Musimy zainwestować więcej środków i czasu, żeby zobaczyć wyniki.”

Kontekst: Powiedzenie to jest używane, aby podkreślić znaczenie odpowiedniego przygotowania i inwestycji w zasoby, niezależnie od kontekstu – czy to w pracy, edukacji, czy w życiu osobistym. W codziennych rozmowach przypomina o potrzebie wkładania wysiłku w osiągnięcie zamierzonych celów.

„Nie wszystko jest na sprzedaż”

Znaczenie: To powiedzenie przypomina, że nie wszystko w życiu można kupić za pieniądze, a niektóre wartości są bezcenne.

Przykładowy Dialog:

 • Osoba A: „Czy myślisz, że uda nam się przekonać go, żeby sprzedał swoją ziemię?”
 • Osoba B: „Wątpię. Wiesz przecież, że nie wszystko jest na sprzedaż. Dla niego ta ziemia ma wartość sentymentalną.”

Kontekst: Używane jest w sytuacjach, gdy chce się podkreślić znaczenie niematerialnych wartości, takich jak uczciwość, honor, rodzina czy przyjaźń. Powiedzenie to przypomina, że nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co jest ważnym przesłaniem w dzisiejszym, zmaterializowanym świecie.

„Głodny wilk i na muchę spojrzy”

Znaczenie: Powiedzenie to oznacza, że w obliczu potrzeby lub głodu człowiek jest skłonny zaakceptować nawet to, czego normalnie by nie wybrał.

Przykładowy Dialog:

 • Osoba A: „Nie mogę uwierzyć, że zgodziłem się na taką niską pensję.”
 • Osoba B: „Głodny wilk i na muchę spojrzy. Potrzebowałeś pracy, więc przyjąłeś to, co było dostępne.”

Kontekst: Stosowane jest, aby wyjaśnić, dlaczego ktoś zgodził się na mniej korzystne warunki lub podjął decyzję w obliczu trudnych okoliczności. W codziennych rozmowach pomaga zrozumieć motywacje osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

„Kiedy jest jedzenie, to i życie jest dobre”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla, że jedzenie jest podstawowym elementem szczęścia i dobrobytu.

Przykładowy Dialog:

 • Osoba A: „Dlaczego zawsze tak dbasz o to, żeby w domu było jedzenie?”
 • Osoba B: „Kiedy jest jedzenie, to i życie jest dobre. Chcę, żebyśmy zawsze mieli coś smacznego do zjedzenia i czuli się dobrze.”

Kontekst: Używane jest, aby zaznaczyć, jak ważne jest posiadanie wystarczającej ilości jedzenia dla dobrostanu i szczęścia rodziny. W codziennych rozmowach przypomina o roli jedzenia jako źródła komfortu i zadowolenia.

„Jeść, by żyć, a nie żyć, by jeść”

Znaczenie: To powiedzenie przypomina, że jedzenie powinno być środkiem do życia, a nie celem samym w sobie.

Przykładowy Dialog:

 • Osoba A: „Zawsze tak się objadasz. Czy to zdrowe?”
 • Osoba B: „Masz rację, muszę pamiętać, że trzeba jeść, by żyć, a nie żyć, by jeść.”

Kontekst: Powiedzenie to jest używane, aby promować umiarkowanie i zdrowy styl życia. W codziennych rozmowach przypomina o potrzebie zachowania równowagi i umiaru w jedzeniu, aby cieszyć się zdrowiem i długim życiem.

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem nie tylko odzwierciedlają mądrość i tradycję, ale także znajdują praktyczne zastosowanie w codziennym życiu. Używane w odpowiednich kontekstach, pomagają lepiej zrozumieć realia, w których żyjemy, i przekazują uniwersalne prawdy, które są aktualne niezależnie od czasów.

Powiedzenia w Literaturze i Folklorze

Opis

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem nie tylko funkcjonują w codziennym języku, ale również znalazły swoje miejsce w literaturze i folklorze. Te mądrości ludowe często pojawiają się w opowieściach, bajkach, poezji oraz prozie, niosąc ze sobą głębokie przesłanie i odzwierciedlając kulturę oraz wartości społeczeństwa. W tej sekcji przyjrzymy się, jak te powiedzenia są reprezentowane w literaturze i folklorze, ilustrując to fragmentami dzieł literackich oraz opowieściami ludowymi.

Kluczowe Powiedzenia

„Głodny wilk i na muchę spojrzy”

Znaczenie: Powiedzenie to oznacza, że w obliczu potrzeby lub głodu człowiek jest skłonny zaakceptować nawet to, czego normalnie by nie wybrał.

Literatura: W literaturze rosyjskiej, to powiedzenie często pojawia się w kontekście opisów trudnych czasów, takich jak wojny czy kryzysy ekonomiczne. Na przykład w powieści Lwa Tołstoja „Wojna i pokój”, bohaterowie podczas oblężenia Moskwy muszą przetrwać na skromnych racjach, co ilustruje zrozumienie i akceptację skromnych warunków życia.

Folklor: W bajkach ludowych, wilk często symbolizuje głód i potrzebę, a jego zachowanie odzwierciedla desperację i przystosowanie się do trudnych warunków. Przykładem może być opowieść o wilku, który w końcu zadowala się małym posiłkiem, ponieważ nie może znaleźć nic lepszego.

„Kiedy jest jedzenie, to i życie jest dobre”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla, że jedzenie jest podstawowym elementem szczęścia i dobrobytu.

Literatura: W rosyjskiej literaturze, szczególnie w realistycznych powieściach XIX wieku, takich jak „Anna Karenina” Tołstoja, bogato zastawione stoły są symbolem dobrobytu i stabilności. Opisując sceny rodzinnych obiadów i bankietów, autorzy ukazują, jak jedzenie integruje społeczność i daje poczucie bezpieczeństwa.

Folklor: W folklorze, zwłaszcza w ludowych pieśniach i przysłowiach, jedzenie często jest przedstawiane jako źródło radości i harmonii. Opowieści o ucztach, które zbliżają ludzi i sprawiają, że życie staje się lepsze, są powszechne i odzwierciedlają pozytywne podejście do jedzenia jako kluczowego elementu życia.

„Rybka chce pływać”

Znaczenie: Powiedzenie to nawiązuje do tradycji popijania alkoholu podczas jedzenia ryb. Metaforycznie sugeruje, że każdy posiłek powinien być odpowiednio „popity”, co w kontekście rosyjskim często oznacza alkohol.

Literatura: W literaturze, zwłaszcza w powieściach opisujących życie rosyjskiej arystokracji i szlachty, powiedzenie to często pojawia się podczas opisów bankietów i uroczystości. W utworach Czechowa, takich jak „Wiśniowy sad”, bohaterowie często spożywają ryby i popijają je winem lub wódką, co podkreśla ich sposób bycia i tradycje.

Folklor: W rosyjskich bajkach i opowieściach ludowych, powiedzenie to jest często używane w humorystyczny sposób, aby ukazać rosyjski styl życia. Postacie z ludowych opowieści często popijają swoje posiłki, co jest odzwierciedleniem ich kultury i zwyczajów.

„Kapusta – druga matka”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla znaczenie kapusty w kuchni rosyjskiej jako podstawowego składnika wielu potraw.

Literatura: W literaturze rosyjskiej, zwłaszcza w realistycznych powieściach, kapusta często pojawia się jako symbol prostego, wiejskiego życia. W powieściach Turgieniewa, takich jak „Ojciec i synowie”, kapusta jest podstawą codziennej diety bohaterów, co podkreśla ich związek z ziemią i tradycją.

Folklor: W opowieściach ludowych i bajkach kapusta jest często przedstawiana jako cenny dar natury. Legendy mówią o magicznych właściwościach kapusty, która jest w stanie wyżywić całą rodzinę, podkreślając jej znaczenie w rosyjskiej kulturze.

„Chleb – głowa wszystkiego”

Znaczenie: Chleb od zawsze był podstawowym elementem diety w Rosji. To powiedzenie podkreśla jego fundamentalną rolę w życiu codziennym, oznaczając, że bez chleba trudno sobie wyobrazić prawdziwy posiłek.

Literatura: W rosyjskiej literaturze, chleb jest często symbolem życia i dobrobytu. W powieściach takich jak „Biesy” Dostojewskiego, chleb pojawia się jako podstawowy element diety, a jego brak jest symbolem ubóstwa i kryzysu.

Folklor: W bajkach ludowych, chleb jest często przedstawiany jako dar od bogów lub symbol szczęścia. W opowieściach o magii i cudach, chleb jest często kluczem do przetrwania i symbolem nadziei.

Powiedzenia związane z jedzeniem w literaturze i folklorze nie tylko odzwierciedlają rosyjską kulturę, ale także niosą ze sobą uniwersalne przesłania. Te mądrości ludowe, choć zakorzenione w tradycji, nadal mają znaczenie we współczesnym świecie, przypominając o wartościach, które przetrwały przez wieki.

Wpływ Powiedzeń na Kuchnię Rosyjską

Opis

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem nie tylko odzwierciedlają wartości i tradycje, ale także wpływają na sposób przygotowywania i spożywania posiłków. W tej sekcji przyjrzymy się, jak te powiedzenia wpłynęły na rozwój kuchni rosyjskiej, tradycyjne przepisy oraz nawyki żywieniowe.

Kluczowe Powiedzenia

„Swoją łyżką nie zrobisz całego obiadu”

Znaczenie: Powiedzenie to podkreśla znaczenie współpracy i wspólnego wysiłku w przygotowywaniu posiłków.

Wpływ na Kuchnię: Tradycyjna kuchnia rosyjska często opiera się na wspólnym gotowaniu i jedzeniu. Przygotowywanie dużych potraw, takich jak borszcz czy pielmieni, wymaga zaangażowania całej rodziny. Wspólne gotowanie jest nie tylko praktyczne, ale również wzmacnia więzi rodzinne i społeczne. Powiedzenie to przypomina o wartości pracy zespołowej, co znajduje odzwierciedlenie w tradycyjnych, wieloosobowych posiłkach.

„Kapusta – druga matka”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla znaczenie kapusty jako jednego z podstawowych składników kuchni rosyjskiej.

Wpływ na Kuchnię: Kapusta jest wszechobecna w rosyjskich przepisach, od zup po dania główne. Dania takie jak kiszona kapusta, kapuśniak czy gołąbki są nieodłączną częścią rosyjskiej kuchni. Powiedzenie to odzwierciedla, jak ważnym składnikiem jest kapusta, często nazywana „drugą matką” ze względu na jej zdolność do wyżywienia i odżywienia rodziny w trudnych czasach. Jej obecność w kuchni jest symbolem obfitości i zdrowia.

„Chleb – głowa wszystkiego”

Znaczenie: Chleb jest fundamentalnym elementem rosyjskiej diety, a to powiedzenie podkreśla jego znaczenie.

Wpływ na Kuchnię: W Rosji chleb jest nie tylko podstawowym składnikiem diety, ale również symbolem gościnności i dobrobytu. Tradycyjne przepisy na chleb, takie jak borodinski czy czarny chleb, są cenione za swoje wartości odżywcze i smak. Powiedzenie to znajduje odzwierciedlenie w obyczajach związanych z pieczeniem i spożywaniem chleba. Na przykład, na weselach często podaje się chleb i sól jako symbol szczęścia i dobrobytu.

„Bez soli, bez chleba – nie ma obiadu”

Znaczenie: Powiedzenie to podkreśla znaczenie soli i chleba jako podstawowych składników każdego posiłku.

Wpływ na Kuchnię: Sól była niegdyś drogocennym towarem, a jej dodatek do potraw podnosił ich smak. Chleb, jako podstawowy składnik diety, często towarzyszy posiłkom jako dodatek lub baza. Powiedzenie to podkreśla, że bez tych dwóch elementów posiłek jest niekompletny. Tradycyjne rosyjskie posiłki często zaczynają się od chleba i soli, co jest również symbolem gościnności i przywiązania do tradycji.

„Rybka chce pływać”

Znaczenie: Powiedzenie to nawiązuje do tradycji popijania alkoholu podczas jedzenia ryb.

Wpływ na Kuchnię: W rosyjskiej tradycji ryby są często podawane z alkoholem, zwłaszcza wódka. Powiedzenie to znajduje odzwierciedlenie w zwyczajach kulinarnych, gdzie ryby są serwowane jako przystawki na przyjęciach i bankietach, często w towarzystwie mocnych alkoholi. Przepisy na marynowane, solone lub wędzone ryby są popularne i często podawane na stołach podczas uroczystości. Powiedzenie to również pokazuje, jak jedzenie i picie są ze sobą nierozerwalnie związane w rosyjskiej kulturze.

Tradycyjne Przepisy i Nawyki Żywieniowe

Przepisy

 • Borszcz: Tradycyjna zupa z buraków, często przygotowywana wspólnie przez rodzinę.
 • Pielmieni: Małe pierożki z mięsem, które często są przygotowywane w dużych ilościach podczas rodzinnych spotkań.
 • Kiszona kapusta: Podstawowy składnik diety, ceniony za swoje wartości odżywcze i zdolność do długotrwałego przechowywania.
 • Borodinski chleb: Tradycyjny czarny chleb z dodatkiem kolendry, symbolizujący rosyjską gościnność.

Nawyki Żywieniowe

 • Wspólne gotowanie i jedzenie: Wspólne przygotowywanie posiłków jest nie tylko praktyczne, ale również wzmacnia więzi rodzinne.
 • Rola chleba: Chleb jest obecny niemal w każdym posiłku, od śniadania po kolację.
 • Spożywanie ryb z alkoholem: Tradycja serwowania ryb w towarzystwie alkoholu, zwłaszcza podczas uroczystości i świąt.

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem mają głęboki wpływ na kuchnię i nawyki żywieniowe. Wspólne przygotowywanie posiłków, szacunek dla podstawowych składników i tradycji kulinarnych oraz integracja jedzenia z aspektem społecznym i kulturowym to kluczowe elementy, które kształtują kuchnię rosyjską.

Nowoczesne Interpretacje i Użycie

Opis

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem nie tylko przetrwały próbę czasu, ale również adaptowały się do współczesnych realiów. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia i media społecznościowe odgrywają kluczową rolę, te tradycyjne mądrości znajdują nowe zastosowania i interpretacje. W tej sekcji przyjrzymy się, jak te powiedzenia są używane i reinterpretowane przez młodsze pokolenia oraz w nowoczesnych kontekstach.

Kluczowe Powiedzenia

„Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu”

Znaczenie: Powiedzenie to przypomina, że jedzenie ma większe znaczenie niż tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb. Jest również źródłem przyjemności, sposobem nawiązywania relacji i częścią kultury.

Nowoczesna Interpretacja: W dzisiejszych czasach, kiedy jedzenie jest często celebrowane na platformach społecznościowych, takich jak Instagram czy YouTube, to powiedzenie nabiera nowego wymiaru. Współczesne blogi kulinarne i programy telewizyjne pokazują, że jedzenie to sztuka, sposób na wyrażenie siebie i forma spędzania czasu z bliskimi.

Użycie w Mediach Społecznościowych: Hashtagi takie jak #FoodIsLife czy #FoodArt są popularne w mediach społecznościowych, odzwierciedlając, jak jedzenie stało się częścią osobistego i społecznego wyrazu. Zdjęcia pięknie udekorowanych potraw, relacje z restauracji i przepisy są częścią codziennego życia online.

„Jeść, by żyć, a nie żyć, by jeść”

Znaczenie: Powiedzenie to przypomina o potrzebie umiarkowania i zdrowego podejścia do jedzenia.

Nowoczesna Interpretacja: W dobie rosnącej świadomości zdrowotnej, to powiedzenie jest często używane w kontekście diet i zdrowego stylu życia. Promowanie zrównoważonego odżywiania, unikanie nadmiernego spożycia oraz dbanie o zdrowie są kluczowymi tematami współczesnych dyskusji o jedzeniu.

Użycie w Mediach Społecznościowych: Ruchy takie jak #CleanEating czy #HealthyLifestyle podkreślają znaczenie zdrowego jedzenia. Influencerzy i dietetycy używają tego powiedzenia, aby zachęcić swoich obserwujących do przemyślanej konsumpcji i dbania o swoje ciało.

„Nie masz mleka, to i krowy nie doj”

Znaczenie: Powiedzenie to oznacza, że nie można oczekiwać wyników bez odpowiednich zasobów i warunków.

Nowoczesna Interpretacja: Współczesne firmy i przedsiębiorcy często używają tego powiedzenia, aby podkreślić znaczenie inwestycji w zasoby ludzkie i technologiczne. W kontekście zarządzania projektem czy rozwoju osobistego, to powiedzenie przypomina, że osiągnięcie sukcesu wymaga odpowiedniego przygotowania i inwestycji.

Użycie w Biznesie i Edukacji: W prezentacjach biznesowych i warsztatach rozwojowych to powiedzenie jest używane, aby motywować do inwestowania w siebie i swoje umiejętności. Konferencje technologiczne i startupowe wydarzenia często podkreślają potrzebę odpowiednich zasobów, aby osiągnąć sukces.

„Kiedy jest jedzenie, to i życie jest dobre”

Znaczenie: To powiedzenie podkreśla, że jedzenie jest podstawowym elementem szczęścia i dobrobytu.

Nowoczesna Interpretacja: W dobie foodie-kultury, to powiedzenie znajduje nowe życie w kontekście kulinarnych blogów, programów telewizyjnych i festiwali jedzenia. Celebracja różnorodności kulinarnych tradycji i eksperymentowanie z nowymi smakami stały się częścią nowoczesnego stylu życia.

Użycie w Kulturze Kulinarnej: Festiwale kulinarne, takie jak Taste of Moscow, oraz programy kulinarne w telewizji i online często używają tego powiedzenia, aby podkreślić radość i zadowolenie płynące z jedzenia. To powiedzenie jest także popularne w kampaniach reklamowych promujących produkty spożywcze i restauracje.

„Rybka chce pływać”

Znaczenie: Powiedzenie to nawiązuje do tradycji popijania alkoholu podczas jedzenia ryb.

Nowoczesna Interpretacja: Współczesne bary i restauracje, zwłaszcza te serwujące ryby i owoce morza, często nawiązują do tego powiedzenia, promując odpowiednie połączenia potraw z alkoholami. Degustacje win i piwa stają się popularnym sposobem na spędzanie czasu.

Użycie w Gastronomii: Restauracje oferujące pairing menu, gdzie potrawy są specjalnie dobierane do alkoholi, często używają tego powiedzenia w swojej komunikacji marketingowej. W mediach społecznościowych, foodie blogerzy pokazują, jak odpowiednio dobrać napoje do serwowanych potraw, aby w pełni cieszyć się ich smakiem.

Rosyjskie powiedzenia związane z jedzeniem, choć zakorzenione w tradycji, znajdują nowe życie we współczesnym świecie. Ich adaptacja do nowoczesnych kontekstów pokazuje, jak uniwersalne i trwałe są te mądrości ludowe. W dzisiejszych czasach, gdzie jedzenie jest nie tylko potrzebą, ale także sposobem na wyrażenie siebie, te powiedzenia nadal niosą ze sobą głębokie znaczenie i inspirują nowe pokolenia.