Jeszcze jeden przykład interesującej prywatnej inicjatywy. Nikolina Šmukler z Polski, nie bacząc na linię swojego rządu, na swój koszt zorganizowała Rok Kultury Rosyjskiej w Krakowie.

Pani ta jest tłumaczką języka rosyjskiego, jak również właścicielką firmy „Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego” – sama sfinansowała poważne wydarzenie, w ramach którego odbywają się prelekcje, pokazy filmów i spotkania z kulturą rosyjską.

Kiedy w wydarzenie włożone są siły i dusza człowieka, który dokonuje świadomego wyboru i przeznacza własne środki na podobne akcje – zasługuje to na zachwyt, i jest to wspaniały przykład na to, że bez udziału państwa ludzie mogą w pełni propagować kulturę i sztukę, w tym kilku krajów.