W 2006 roku

Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego został członkiem: Międzynarodowej Organizacji Nauczycieli i Tłumaczy Języka Rosyjskiego z siedzibą w Sankt Petersburgu „MAPRYAL”.
zobacz stronę MAPRYAL
Центр обучения русскому языку и переводов
Почтовый адрес: ул. Коллонтая, 16/19 31-502 Краков
Телефон: 004812 42 200 97
E-mail: rosyjskiwkrakowie@rosyjskiwkrakowie.pl
президент Шмуклер Николина Николаевна
Телефон: 48609648934 моб.

W 2006 roku

Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego nawiązało współpracę z Centrum Języka Rosyjskiego przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie w zakresie przygotowań do egzaminów państwowych z języka rosyjskiego: TRKI na wszystkich poziomach.

W 2006 roku

Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego kontynuuje współpracę z Kołem Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze przygotowań do egzaminów z języka rosyjskiego na poziom B2.

W 2006 roku

Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego nawiązało współpracę z polskimi i rosyjskimi biurami turystycznymi i poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o nowy profil: „Język rosyjski w turystyce”.

W 2007 roku

Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego rozpoczęło kooperację z The International School of Krakow w zakresie nauczania dzieci i młodzieży języka rosyjskiego.

W 2007 roku

Właściciel firmy Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego nawiązał długotrwałą współpracę z Gimnazjum nr 16 w Krakowie, należącym do czołówki szkół gimnazjalnych w tym mieście w zakresie prowadzenia lekcji języka rosyjskiego w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej.

W 2008 roku

Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego został członkiem ELCL Quality Alliance. Organizacja ta potwierdziła, iż działalność firmy spełnia wymogi jakościowe, opisane i zalecane przez Radę Europy, wyrażone w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
http://www.elcl.org/

W 2008 roku

Właściciel firmy Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego ukończył szkolenie na temat: Egzaminy zewnętrzne z języka rosyjskiego.

W 2009 roku

Właściciel firmy Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego z ukończył szkolenie organizowane przez WSiP Pomagamy uczyć w warsztatach: Kształtowanie umiejętności rozumienia mowy na różnych poziomach nauczania języka rosyjskiego.

W 2009 roku

Właściciel firmy Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: Nauczanie języka polskiego jako obcego, dzięki czemu uzyskał uprawnienia do nauczania języka polskiego cudzoziemców w szkołach wszelkiego typu w Polsce oraz poza jej granicami.

W 2009 roku

ukazała się opinia firmy konkurencyjnej z Warszawy:
Forum Rosyjskie,
Re: pytanie o kurs rosyjskiego w Krakowie
Autor: krutikow 25.02.09, 09:18
Z całą odpowiedzialnością polecam: www.rosyjskiwkrakowie.pl

ROSYJSKI W KRAKOWIE 0048 609 64 89 34
rosyjskiwkrakowie@neostrada.pl. Centrum Nauki Języka Rosyjskiego ul.
Kołłątaja 16 31-502 Kraków. Dane adresowe:. CZYM DOJECHAĆ …
www.rosyjskiwkrakowie.pl

Znam, widziałam, doświadczyłam, jest bardzo w porządku, od niedawna działa też filia.

W 2012 roku

4 czerwca 2012 r. właścicielka RwK-CNiTJR przywitała w roli tłumacza reprezentację rosyjską na pierwszej otwartej sesji treningowej, która miała miejsce na stadionie w Sulejówku. Piłkarze przygotowywali się tutaj do rozgrywek Mistrzostw Europy.

W 2017 roku

właścicielka RwK-CNiTJR została jedyną z Polski Laureatką Konkursu Puszkinowskiego. Nagroda ta jest wręczana corocznie od 17 lat nauczycielom języka rosyjskiego wykładającym poza Rosją. Konkurs organizowany jest przez organ prasowy „Rossisjskaja Gazieta” oraz Mera Moskwy przy wsparciu Rossostrudniczestwa.