TRKI

Zdecydowanie najbardziej popularny certyfikat z rosyjskiego to TRKI. Egzamin jest organizowany przez Główne Centrum Testowania Cudzoziemców przy Ministerstwie Oświaty Federacji Rosyjskiej. Od 1996 roku rosyjski system testowania należy do ALTE (Association of Language Testers in Europe) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Oceny Poziomu Kształcenia (IAEA). Oznacza to, że certyfikaty TRKI posiadają status międzynarodowych i są honorowane na całym świecie. Egzamin można zdawać na 4 poziomach:

 • TRKI-1 – Pierwszy poziom certyfikacji (poziom Rady Europy – B1)
 • TRKI-2 – Drugi poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – B2)
 • TRKI-3 – Trzeci poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – C1)
 • TRKI-4 – Czwarty poziom certyfikacyjny (poziom Rady Europy – C2)

Oprócz tego system TRKI obejmuje m.in. rosyjski biznesowy (certyfikat TRKI o profilu ekonomicznym).
Aby otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimum 66% z 5-częściowego egzaminu, na którym sprawdzana jest znajomość leksyki, gramatyki, pisania, czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Certyfikat jest wydawany
w języku rosyjskim i angielskim.

Certyfikaty Instytutu Puszkina


Egzaminy certyfikacyjne organizuje również Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina. Przeprowadzane są dwa razy w roku przy rosyjskiej ambasadzie.
Русский язык повседневного общения – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego ogólnego można zdawać obecnie
w Polsce na 3 poziomach:

 • B1 – Пороговый уровень (preliminary)
 • B2 – Постпороговый уровень (vantage)
 • C1 – Уровень компетентного владения (effective operational proficiency)

Ponadto Instytut wraz z Izbą Przemysłowo – Handlową Federacji Rosyjskiej organizuje egzaminy ze znajomości języka rosyjskiego w biznesie.
Русский язык делового общения. Бизнес и коммерция – certyfikat w zakresie języka rosyjskiego w biznesie możliwy jest do uzyskania na 2 poziomach:

 • B2 – Средний уровень (vantage)
 • C1 – Продвинутый уровень (effective operational proficiency)


TELC

Kolejną możliwością udokumentowania znajomości języka rosyjskiego są tzw. certyfikaty europejskie (TELC – The European Language Certificates) uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ich niewątpliwą zaletą jest duża liczba miejsc, gdzie mogą być zdawane. Uprawnienia do egzaminowania mają bowiem szkoły językowe, które wcześniej uzyskały odpowiednie pozwolenie. Certyfikat obejmuje 4 poziomy:

 • TELC Русский язык A1
 • TELC Русский язык A2
 • TELC Русский язык B1
 • TELC Русский язык B2