Wziąwszy pod uwagę rosnące zainteresowanie językiem naszych wschodnich sąsiadów, postanowiłam wyjść naprzeciw oczekiwaniom coraz większej rzeszy Klientów, z którymi mam przyjemność współpracować. Są to osoby w różnym wieku, reprezentujące bardzo różne profesje i bardzo różny poziom znajomości języka rosyjskiego.

Oferuję również szkolenia dla Firm. Po zleceniach, które otrzymuję, obserwuję, iż coraz większym zainteresowaniem cieszy się język rosyjski w biznesie. W czasie prowadzenia tego typu zajęć stawiam sobie za cel przygotowanie uczestników zajęć do kontaktów z kontrahentami rosyjskimi (rozmowy telefoniczne, korespondencja, spotkania biznesowe). Zajęcia odbywają sie w siedzibie mojej firmy lub miejscu zaproponowanym przez Klienta.