Jeden z krakowskich przedsiębiorców z branży edukacyjnej postanowił w nadchodzącym roku na własną rękę zorganizować cykl imprez związanych z odwołanym oficjalnie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Rosji w Polsce*. Zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą.

Rok Kultury Rosyjskiej w Krakowie ma być imprezą apolityczną, promującą wiedzę o Rosji oraz jej kulturze w ramach prywatnego, otwartego przedsięwzięcia krakowskich pasjonatów rosyjskiej kultury. Do udziału w tej inicjatywie zostali zaproszeni krakowscy uczeni, działacze społeczni i artyści.

Jak zawiadamiają organizatorzy; Zapraszamy wszystkich, którzy Rosję lubią i chcą dowiedzieć się więcej o Rosji i tych, dla których kultura naszego sąsiada wschodniego jest daleka, a rosyjska mentalność – niezrozumiała.

Szczegółowy program, zaplanowanej na cały 2015 rok imprezy, dostępny jest pod adresem internetowym www.rokkulturyrosyjskiejwkrakowie.pl

Wszystkie informacje i tezy zawarte w ramach witryny internetowej organizatora projektu www.rokkulturyrosyjskiejwkrakowie.pl są prywatnymi opiniami organizatorów, za które Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ nie ponosi odpowiedzialności.

*Decyzję o odwołaniu Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce w 2015 r. rząd polski podjął w związku z sytuacją na Ukrainie i zestrzeleniem malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad terytorium Ukrainy 17 lipca 2014 roku. W katastrofie zginęło 298 pasażerów, wśród nich 15 osób załogi.

źródło: Bartosz Gołąbek ifw.filg.uj.edu.pl