W 2013 roku firma językowa „Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego” została partnerem czasopisma informacyjno-kulturalnego, wydawanego w Polsce w języku rosyjskim od 2003 roku pod tytułem „ЕВРОПА.RU”

Jest to gazeta „DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CZYTAJĄ PO ROSYJSKU”,

Adresowana głównie do:

  • obywateli Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Gruzji, i innych państw byłych republik ZSRR, mieszkających i pracujących w Polsce, a także członków ich rodzin
  • polskiej inteligencji związanej z kulturą narodów wschodnich
  • młodych ludzi uczących się języka rosyjskiego
  • nauczycieli języka rosyjskiego
  • uczniów prywatnych szkół, którzy poznają język rosyjski
  • biznesmenów i turystów z Europy Wschodniej


właścicielka RwK-CNiTJR – mgr UJ Nikolina Šmukler-Matasov – nauczyciel i tłumacz przysięgły języka rosyjskiego


В декабре 2016 г. Николина Шмуклер-Матасова – преподаватель и присяжный переводчик русского языка стала собственным корреспондентом портала Ассоциация Просвещенного Патриотизма АП-ПА.

На страницах портала Николина рассказывает о Польше, поляках и городе в котором живёт и занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того о своей работе, польско-российских отношениях и возможностях их улучшения, о том, какие усилия она прилагает в этой области.