Język ROSYJSKI *


KURSY dla KLIENTÓW PRYWATNYCH  (zajęcia w siedzibie firmy RwK-CNiTJR):

KURSY INDYWIDUALNE:

KURSY INDYWIDUALNE:

15 h a’60 min.

koszt zajęć wynosi

800 zł

30 h a’45 min.

koszt zajęć wynosi

1000 zł

płatne najdalej na 3 zajęciach

płatne najdalej na 3 zajęciach

W cenę wliczone są koszty materiałów dydaktycznych

POJEDYNCZE ZAJĘCIA a’60 min. – 80 zł

POJEDYNCZE ZAJĘCIA a’90 min. – 100 zł

Zajęcia odbywają się 1 raz lub 2 razy w tygodniu.

Terminy zajęć dostosowywane są do Klienta.


Osoby zainteresowane zapraszamy również na naukę języka rosyjskiego W GRUPACH.

Członków grup dobierają sobie sami Klienci. Ważne, by byli oni na tym samym poziomie znajomości języka, 

który to poziom zostanie oceniony przez Lektora.

U nas są to grupy 2-4 osobowe.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 h lekcyjne.


KURSY dla KLIENTÓW PRYWATNYCH – KURSY GRUPOWE (zajęcia w siedzibie firmy RwK-CNiTJR):

30 h a’45 min.

koszt zajęć wynosi

600 zł od osoby

płatne najdalej na 3 zajęciach

W cenę wliczone są koszty materiałów dydaktycznych

Zajęcia odbywają się 1 raz lub 2 razy w tygodniu:

Terminy zajęć dostosowywane są do Klienta.KURSY dla FIRM:

Koszt zajęć z dojazdem do Klienta:

60-minutowych to 80 zł

90-minutowych to 100 zł

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu lub 2 razy w tygodniu.

Terminy zajęć dostosowywane są do Klienta.

W cenę wliczone są koszty materiałów dydaktycznych.

Rachunek z 7-dniowym terminem płatności wystawiany jest 
po ostatnich zajęciach w miesiącu.

UWAGA:

Nauka w RwK-CNiTJR nie ogranicza się do zajęć w określonych godzinach,

Klient ma prawo w każdej chwili do STAŁEJ bezpłatnej konsultacji z lektorem

za pośrednictwem poczty e-mailowej, kontaktu telefonicznego, Skype: rosyjskiwkrakowie

Lektor NA BIEŻĄCO służy Klientowi pomocą.


*Takie same warunki obowiązują w przypadku zajęć z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO i JĘZYKA POLSKIEGO DLA WSCHODNICH OBCOKRAJOWCÓW.


Na życzenie Klienta:

Konwersacje z native-speakerem języka rosyjskiego.