ROSYJSKI DLA KSIĘGOWYCH I FINANSISTÓW

Kurs jest przeznaczony dla osób, których charakter pracy jest ściśle związany z finansami firmy. Zakres zagadnień poruszanych na tego rodzaju kursie koncentruje się wokół zasad działania spółek w Polsce i Rosji, opisu struktur przedsiębiorstw, sporządzania raportów finansowych. Kursanci są zaznajamiani z formami i środkami płatności na terenie Rosji, dokumentacją transportową oraz warunkami dostawy towarów. Kolejnym elementem jest nabycie przez Nich umiejętności sporządzania kontraktów i biznesplanów, jak również zapoznanie z rodzajami działających tam banków, operacjami i kontami bankowymi. Ponadto na kursie przedstawione jest funkcjonowanie giełd w Rosji (giełdy towarowe, papierów wartościowych).


ROSYJSKI MEDYCZNY

Kurs jest przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji. Tematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień m. in. anatomii, fizjologii, higieny itp. Pracujemy na tekstach specjalistycznych. Celem zajęć jest przygotowanie Uczestników kursu do komunikacji klinicznej.


ROSYJSKI PRAWNICZY

Kurs jest przeznaczony dla prawników, którzy w swojej pracy mają kontakt z klientem wschodniojęzycznym. Celem zajęć jest zapoznanie Uczących się z podstawową terminologią tłumaczeniową. Główny nacisk kładziony jest na wzbogacenie słownictwa, użycie go w odpowiednim kontekście i wykorzystanie go w praktyce zawodowej. Uczestnictwo w kursie pomaga swobodnie „odnaleźć się” w świecie prawa w języku rosyjskim. Uczący się nabywają umiejętności przetłumaczenia standardowych umów, przedstawienia raportu z prowadzonej przez siebie sprawy w sądzie, tworzenia pism procesowych. Będą oni również w stanie zrozumieć umowy i akty prawne. Ponadto będą brać udział w symulowanych sytuacjach autentycznych typu: spotkanie z klientem, negocjacje, dyskusje, streszczenie sprawy.


ROSYJSKI TURYSTYCZNY

Program kursu obejmuje niezbędne informacje krajoznawcze z elementami zagadnień gramatycznych oraz sytuacje komunikacyjne związane z podróżowaniem, przekraczaniem granic i codziennością turysty. Wśród naszych klientów są również przewodnicy i piloci przygotowujący się do egzaminów językowych.