Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego ze względu na zauważalne zainteresowanie nie tylko samą nauką rosyjskiego, ale również mentalnością Rosjan i ich bogatą kulturą, firma RwK-CNiTJR postanowiła poszerzyć swoją ofertę. Oprócz systematycznych zajęć językowych organizowane są u nas 4 kursy, mające na celu przybliżenie Państwu Rosji, kraju nam bliskiego z wielu względów, ale jednocześnie tak odległego.


Rosyjski savoir vivre

 • Status edycji: w trakcie rekrutacji Liczba godzin: 40 h (1 h – 45 min.) 10 spotkań po 4 h. Kurs trwa 2 tygodnie (od poniedziałku do piątku) Cena kursu: 400 zł
 • Zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać na adres: rosyjskiwkrakowie@rosyjskiwkrakowie.pl W temacie prosimy wpisać nazwę kursu. Kurs prowadzony głównie w języku rosyjskim.
 • Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne: • Relacje w rodzinie • Relacje w grupie zawodowej z uwzględnieniem stosunku do pracy, kariery, prawa • Składanie wizyt (zaproszenie, ubiór, tematy dozwolone i zabronione, zachowanie przy stole) • Stosunki międzyludzkie (sposoby zwracania się, rozmowy telefoniczne, sfera prywatna, gesty, zachowanie się w miejscach publicznych, relacje kobiety-mężczyźni, komplementy).
 • Celem kursu jest: • poznanie i aktywne stosowanie słownictwa związanego z domeną życia społecznego: zwyczajami, zasadami postępowania, etykietą, • zapoznanie kursantów z podstawowymi wzorcami zachowań pozwalającymi uniknąć nieporozumień i niezręczności, • złagodzenie szoku kulturowego u osoby, która znajdzie się w środowisku rosyjskim.


Rosyjski i rosyjski dla podróżników

 • Status edycji: w trakcie rekrutacji Liczba godzin: 40 h (1 h – 45 min.) 10 spotkań po 4 h. Kurs trwa 2 tygodnie (od poniedziałku do piątku) Cena kursu: 400 zł Zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać na adres: rosyjskiwkrakowie@rosyjskiwkrakowie.pl W temacie prosimy wpisać nazwę kursu. Kurs prowadzony głównie w języku rosyjskim.
 • Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne: • na granicy / geografia Rosji • w pociągu / kolej Transsyberyjska • w samolocie / lotniska i samoloty rosyjskie • na statku / podróż po Wołdze / kanały Petersburga • na dworcu / dworce moskiewski, petersburskie i inne ważne węzły komunikacyjne • w restauracji / kuchnia rosyjska i narodów byłego ZSRR • w mieście / zabytki Rosji • w sklepie / pamiątki z Rosji • na wycieczce / osobliwości Rosji • klimat Rosji / Kaukaz, Ałtaj, Bajkał, Krym • u lekarza / choroba, wypadki (zatrucie, oparzenie, ukąszenie, pogryzienie, złamanie) • na posterunku milicji (zgłoszenie kradzieży, zaginięcie osoby) • uroczystości państwowe, prywatne i „globalne” – uwarunkowania kulturowe
 • Celem kursu jest: • poznanie słownictwa i gramatyki na poziomie podstawowym umożliwiające komunikację w typowych sytuacjach podczas podróży po Rosji lub przez Rosję, • zapoznanie kursantów z funkcjonowaniem różnych urzędów i instytucji na terenie Rosji, • zdobycie wiedzy potrzebnej do zrozumienia różnic kulturowych między Rosją i Polską, • zdobycie wiedzy ogólnej o Rosji i jej osobliwościach.


Zagadkowa dusza rosyjska

 • Status edycji: w trakcie rekrutacji Liczba godzin: 40 h (1 h – 45 min.) 10 spotkań po 4 h. Kurs trwa 2 tygodnie (od poniedziałku do piątku) Cena kursu: 400 zł Zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać na adres: rosyjskiwkrakowie@rosyjskiwkrakowie.pl W temacie prosimy wpisać nazwę kursu. Kurs prowadzony głównie w języku rosyjskim.
 • Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne: • samoidentyfikacja Rosjan na tle innych narodów Federacji Rosyjskiej i Europy stosunek Rosjan do cudzoziemców • stereotypy zachowania • charakter Rosjanina – osobliwości historyczne uwarunkowania charakteru narodowego • system wartości – rodzina jako czynnik dominujący w rosyjskim systemie wartości • typowe nałogi Rosjan • „nowi Rosjanie” jako zjawisko społeczne ostatnich dziesięcioleci • co różni Polaków i Rosjan • Wpływ Zachodu na dzisiejsze zachowania rosyjskiej młodzieży

 • Celem kursu jest: • poznanie słownictwa i gramatyki na poziomie średnim niższym komunikację, jakie mogą zaistnieć podczas kontaktów z użytkownikami języka rosyjskiego w czasie podróży, • zapoznanie kursantów z mentalnością Rosjan i ich, • zdobycie wiedzy potrzebnej do zrozumienia różnic między mentalnością Rosjan i Polaków, • zdobycie wiedzy ogólnej o literaturze rosyjskiej, w której jest przedstawiony obraz Rosjanina.

Różne oblicza Rosji


 • Status edycji: w trakcie rekrutacji Liczba godzin: 40 h (1 h – 45 min.) 10 spotkań po 4 h. Kurs trwa 2 tygodnie (od poniedziałku do piątku) Cena kursu: 400 zł Zgłoszenia do uczestnictwa należy przesyłać na adres: rosyjskiwkrakowie@rosyjskiwkrakowie.pl W temacie prosimy wpisać nazwę kursu. Kurs prowadzony głównie w języku rosyjskim.
 • Program kursu obejmuje następujące bloki tematyczne: • arcydzieła malarstwa rosyjskiego • perły literatury rosyjskiej • znane postaci Rosji • osiągnięcia cywilizacji rosyjskiej • kluczowe momenty historii Rosji • kuchnia rosyjska i jej źródła • pojęcia typowo rosyjskie: kałasznikow, walonki, matrioszka, bania itp. • tradycje i obyczaje Rosjan • prawosławie rosyjskie, święta religijne • kino radzieckie i rosyjskie • rosyjska muzyka i balet
 • Celem kursu jest: • poznanie szczególnie ciekawych obszarów kultury rosyjskiej; • określenie znaczenia Rosji w kulturze światowej, • zdobycie wiedzy ogólnej o Rosji.